Europa er blitt Emerging Markets

Mens de fleste har vært opptatt av andre ting, har det skjedd noe substansielt i forholdet mellom Europa og emerging markets.

Det substansielle er at disse to markedene, vurdert på et nasjonalt kredittrisikonivå, er blitt like. Det oppsiktsvekkende er at dette ikke har skjedd ved en forbedring i vekstmarkedene. Det er dette propagandaen lar oss tro gjennom at dette området hele tiden betegnes som «motoren i verdensøkonomien».

Tvert imot har utviklingen med hensyn til kredittkvalitet stått forbausende stille i de sistnevnte markedene. Det er snarere i vår «omgangskrets» det har gått galt, spesielt på nasjonalt nivå.

Markedet for konkursbeskyttelse (CDS – Credit Default Swap) er det mest likvide og dermed det foretrukne markedet for å vurdere kredittkvaliteten til obligasjonsutstedere og følgelig hva obligasjonene deres er verdt.

Dette markedet var så stort i 2008 at det nær var ute av kontroll. På dette tidspunktet fantes det CDS-kontrakter på svimlende $62 billioner i utestående. Dette var brutto volum. Siden den gang har man innført sentralisert clearing (oppgjør) og dermed blant annet redusert dobbeltføring av kontrakter. Dagens utestående er på netto $26 billioner.

Illustrasjonen under viser prisen på konkursbeskyttelse (CDS) av indekser over europeisk- og emerging markets’ nasjonalgjeld. I det øverste panelet til venstre kan man se hvordan prisen på disse konvergerer og at dette i vesentlig grad skyldes at kredittkvaliteten i Europa har blitt forverret (forsikringskostnaden har økt).

Panelet nederst til venstre viser hvordan prisen på konkursbeskyttelse i utviklingsmarkedene har gått ned relativt til Europa. For første gang i historien er disse nå på samme nivå. Er rollene i ferd med å byttes?

2 kommentarer to “Europa er blitt Emerging Markets”

  1. Peter Warren sier:

    Hei Popper. Jeg har ikke lest dagens DN, men jeg snakket med en journalist derfra i går når det gjelder råvarer slik at jeg har en fair idé hva de har skrevet. For å klargjøre mitt syn, så tror jeg på en korreksjon i løpet av det kommende året. Denne vil imidlertid neppe bryte den langsiktige oppgangstrenden. Kjøping av indeksprodukter bidrar til også å løfte råvarer det ikke er noen knapphet på. Dette øker også sårbarheten for en korreksjon. På den positive siden er investorer fortsatt underallokert råvarer i sine porteføljer. Det eneste «nye» som er gjort i råvarer for vår del i romjulen er å redusere vår gullbeholdning ytterligere. Denne ble øket i november da gull midlertidig falt tilbake i forbindelse med problemene i Irland. For ordens skyld er vi fortsatt long gull og platinum. /Peter

  2. popper sier:

    Hei Peter!

    Jeg leser dagens DN og må si jeg ikke er uenig, men samtidig er vi vel neppe på samme side av traden enda…., men kanskje om et par dager 😉 Har du gjort noen nye handler. Jeg er mest interessert i det praktiske og tankemønsteret rundt den enkelte trade. Har du gjort noen nye handler i romjulen?