Arkiv for 3. mai, 2011

Økt fokus på sølvspekulasjon

tirsdag, 3. mai, 2011

Det virker nå som både børser og regulatoriske myndigheter er opptatt av å unngå en boble i sølv. Sikkerhetskravet for å handle i sølv er den siste tiden blitt oppjustert flere ganger i uken og det legges vekt på å gi mest mulig informasjon til markedet om tilstanden i markedet.

Samtidig hevdes det at en boble aldri har blitt kalt en boble før katastrofen har vært et faktum. Dette er nok en sannhet med modifikasjoner. Boble-begrepet tas raskt frem når noen ikke forstår grunnlaget for en oppgang og dermed har stått igjen på perrongen. Se bare på gull hvor enkelte «finanseksperter» har hevdet at dette er en boble de siste 5 årene. Mulig de vil få rett en eller annen gang i fremtiden, men «timing is everything». Gull har de siste 5 årene steget med 175%.

Gitt at sølv er en boble har vi siden tusenårsskiftet opplevd tre bobler. Bobler kjennetegnes ved tre ting. Den første sier seg selv; det må ha foregått en kraftig oppgang. Dette er imidlertid ikke nok. Denne må i tillegg vise markert akselererende tendens. Kursutviklingen i bobler er gjerne vertikal når de nærmer seg slutten.

Den andre faktoren er at småsparere, eller ikke-profesjonelle investorer, kommer inn i økende og betydelig grad etter at kursene allerede har steget kraftig og påbegynt den akselererende fasen.

Den tredje er at kursmålene blir flyttet høyere etter at de blir innfridd og man finner stadig nye grunner for kjøp. Sistnevnte gjøres fordi argumentasjonen for både oppgangen og de oppnådde kursmålene allerede er blitt oppfylt. Markedet er med andre ord blitt irrasjonelt.

Dot.com-perioden hadde alle disse elementene, det samme hadde eiendomsboblen og lignende ser vi nå i sølv. Det var rekordtegning i internettaksjefond i slutten av 1999, det samme opplevde vi i eiendomsfond i 2007 og i sølvfond i 2011.

En «magnet» for oppgangen har vært toppkursen fra 1980. Selv om dette var for tredve år siden synes markedet av den oppfatning at sølvprisen «skylder» investorene å komme tilbake hit. Det samme opplever vi i aksjer. Det som det synes at de færreste har fått med seg er at oppgangen til $50 i sølv i 1980 skyldtes ren kursmanipulasjon foretatt av to Texas oljemillionærer, Nelson Bunker og Lamar Hunt.

Den kraftige oppgangen i 1980 ble etterfulgt av et fritt fall på 70%. Oppgangen i 1998 som Warren Buffett stod bak, ble etterfulgt av et kursfall på 40%. Begge svært smertefulle for de som kom sent med i disse oppgangene.

Den siste tidens økte svingninger er markedets måte å advare mot lignende utvikling. Børsene har vært raskt ute med å øke kravene til sikkerhet for de som benytter seg av belåning og finansmyndighetene følger nøye med. Mandag for en uke siden steg sølvprisen 6.5% på morgenen for deretter å falle over 10%. Dette innenfor noen få timer. I går morges falt sølv som en sten og var en tid ned over 14% fra fredagens toppkurs. Børsnoterte fond (ETF) sitter nå på over 1.500 tonn sølv. Dette har vi aldri sett maken til.

Forøvrig begynner denne volatiliteten å smitte over på de øvrige edelmetallene. I natt falt gullprisen 2% på omtrent like mange minutter. Før helgen ble det spekulert på at mange spekulanter skiftet fra sølv til gull på grunn av at sikkerhetskravet i sistnevnte var mindre. Gull steg kraftig både absolutt og i forhold til sølv på fredag kveld.

Ingen ønsker en gjentagelse av tidligere bobler og de forutsetningene er klart til stede i sølv. Økt oppmerksomhet og høyere krav til sikkerhet vil forhåpentlig bidra til at effektene denne gangen vil være mindre enn de foregående.