Arkiv for 10. mai, 2011

Vet PIMCO noe som andre ikke vet?

tirsdag, 10. mai, 2011

PIMCO, eller Pacific Investment Management Corporation, er et av verdens største største forvaltningsselskap med $1.2 billioner til forvaltning. PIMCO forvalter verdens suverent største verdipapirfond. Dette fondet heter PIMCO Total Return Fund. Fondets forvaltningskapital øker stadig og er nå kommet opp i $241 milliarder. Forvalter av fondet er den legendariske asketen Bill Gross.

PIMCO’s hovedkvarter er i Newport Beach på den amerikanske vestkysten. Gross har flere ganger påpekt at det er en fordel å ligge med god avstand til verdens finanssentre, idet dette sørger for mindre «forurensing» av egne ideer og meninger. PIMCO’s gode resultater over 24 år tyder på at han er inne på noe her.

Fondet har aldri levert spektakulær avkastning i et enkeltår, men levert jevn og god avkastning uten kraftige nedturer. Dette har gjort fondet til en favoritt blant pensjonskasser, velstående privatpersoner og institusjoner som har fokus på god og jevn avkastning fremfor spenning. Ulempen for mindre sparere er at minimumstegningen er på $5 millioner.

Bill Gross overrasket markedene tidligere i år med å undervekte amerikanske statsobligasjoner og deretter gå 3% short i samme. En shortposisjon betyr at PIMCO vil tjene penger dersom statsobligasjoner faller i verdi. Samtidig økte Gross fondets kontantandel, noe som typisk gjøres når man tror markedet vil gå inn i en vanskelig periode.

Idag er PIMCO igjen i nyhetene. Shortposisjonen i amerikanske statsobligasjoner er blitt økt betydelig og det samme har kontantandelen til fondet. Sistnevnte er nå på hele 37%.

Amerikanske statsobligasjoner har steget kraftig i verdi siden PIMCO begynte å selge disse short. Kjøperen har i hovedsak vært den amerikanske sentralbanken som gjør alt den kan for å holde obligasjonsrentene lave. Hensikten med dette er å holde renten lav slik at man kan få refinansiert den enorme statsgjelden så rimelig som mulig.

Takket være et kjøpsprogram på $75 milliarder i uken har Federal Reserve blitt den største eieren av egen gjeld. Nå er det imidlertid like før, med mindre regjeringen ombestemmer seg, disse kjøpene må stanse.

Gitt posisjoneringen til PIMCO synes det ikke å være særlig tvil om hvilken effekt dette vil ha på markedet. Paradokset synes å være at all denne informasjonen er kjent i markedet og i hovedsak ignorert av samme. PIMCO tenker imidlertid selvstendig og er derfor ikke avhengig av at andre er enige eller gjør noe før de reagerer.