Arkiv for 14. juli, 2011

A Tale of One Volatility

torsdag, 14. juli, 2011

Forleden uttalte en av de kjente norske spekulantene at det ikke lenger var nok volatilitet i markedet til å kunne tjene penger.

Jeg antar at intervjuet må ha funnet sted før sist helg. Uansett, denne uken fikk han det han etterlyste. Og det i bøtter og spann.

Det skal sies at det vanligvis ikke er vanskelig å finne volatilitet, forutsatt at man leter og har adgang til ulike aktivaklasser og instrumenter. Opsjoner, særlig de med kort tid til forfall, er instrumenter som ikke sjelden kan doble seg i verdi på noen få dager. Utfordringen er at man ikke bare skal ha rett på retningen til det underliggende aktiva, men også at det man håper på skal skje må inntreffe innen opsjonen forfaller.

Her en historie både fra virkeligheten og inneværende uke:

Vi satt ved inngangen til uken med et ikke ubetydelig volum salgsopsjoner på den europeiske aksjeindeksen Eurostoxx 50. Disse forfaller førstkommende fredag kl. 12.00 og har innløsningskurs på indeksnivå 2600. Opsjonene var kjøpt for en tid tilbake med hensikt å gi oss beskyttelse mot et kursfall i aksjer.

På grunn av den generelle nedgangen i aksjemarkedene hadde disse opsjonene mandag doblet seg i verdi fra fredagens sluttkurs. Problemet var at den underliggende indeksen måtte falle ytterligere over 5.5% innen førstkommende fredag for at opsjonene skulle være mer verdt enn de nå var. Siden vi ikke visste at markedet skulle få fullstendig panikk over Italia noen timer senere, virket dette lite sannsynlig og opsjonene ble derfor solgt for €5 per stykk.

Chartet under viser utviklingen som disse opsjonene hadde over de neste par dagene.

Allerede samme dag steg verdien av disse opsjonene med 140% til €12. Lite visste vi at fornedrelsen skulle nå nye høyder den påfølgende dag. Da steg nemlig den samme opsjonen til en toppkurs på €40.70. En oppgang på over 700% på mindre enn 24 timer!

Noe oppreising fikk vi i går da den samme opsjonskontrakten stengte på €2.40, eller 52% under der vi solgte dem på mandag.

Som en digresjon kan det nevnes at vi riktignok brukte pengene vi mottok for salget av nevnte opsjoner, til samtidig å kjøpe noen andre salgsopsjoner med lenger løpetid. Hensikten er å fortsatt ha sikring mot kursfall. De vi kjøpte hadde imidlertid ikke i nærheten den prosentuelle utviklingen som opsjonene nevnt i eksempelet.

Uansett, den som påstår det ikke finnes volatilitet og muligheter i dette markedet er enten lat, svaksynt eller begge deler.

Dessverre finnes det også mye risiko.