Arkiv for 18. juli, 2011

Hedgefond – bankenes beste lånekunder

mandag, 18. juli, 2011

Hvis politikere og reguleringsmyndigheter evner å bli flaue overhode, så må de ha blitt det fredag. Financial Times kunne da bringe nyheten om at en rapport fra Federal Reserve (den amerikanske sentralbanken) viser at banker senker sikkerhetskrav på lån til hedgefond.

Ironien i dette er at det er de samme bankene (og myndighetene) som initielt forsøkte å skyve skylden for finanskrisen over på hedgefond.

Nå viser det seg at hedgefond både har så lav belåning og så gode sikkerheter at de regnes som svært attraktive å låne penger til. Faktisk så attraktive at bankene konkurrerer hardt seg i mellom for å låne ut penger til denne type fond.

Årsaken er, paradoksalt nok, at bankene kjører langt strengere stresstester på hedgefond (og sine øvrige kunder) enn de selv utsettes for. Disse stresstestene utsetter kundene for både hendelser som har skjedd i markedet (krakket i 1987, Asia-krisen, finanskrisen etc) og legger en margin på toppen av dette for å dekke det som enda ikke har skjedd. Stresstesten bankene nettopp har gjennomgått tar ikke en gang hensyn til det vi vet har skjedd.

Samme undersøkelse fra Federal Reserve viser at hedgefond som gruppe allerede har store ubenyttede kredittlinjer. Sentralbanken påpeker at dette skjer fordi hedgefond reduserer sin risiko i takt med usikkerhet, nettopp slik de er ment å gjøre.

Forøvrig er det mest ironiske med det hele at mens bankene anstrenger seg for å låne mer penger til hedgefond, så øker hedgefond sine short-posisjoner i bankaksjer.

Det er tydelig at selv om bankene imponeres over risikokontroll hos hedgefond, så er oppfatningen ikke gjensidig.