A Tale of One Volatility

Forleden uttalte en av de kjente norske spekulantene at det ikke lenger var nok volatilitet i markedet til å kunne tjene penger.

Jeg antar at intervjuet må ha funnet sted før sist helg. Uansett, denne uken fikk han det han etterlyste. Og det i bøtter og spann.

Det skal sies at det vanligvis ikke er vanskelig å finne volatilitet, forutsatt at man leter og har adgang til ulike aktivaklasser og instrumenter. Opsjoner, særlig de med kort tid til forfall, er instrumenter som ikke sjelden kan doble seg i verdi på noen få dager. Utfordringen er at man ikke bare skal ha rett på retningen til det underliggende aktiva, men også at det man håper på skal skje må inntreffe innen opsjonen forfaller.

Her en historie både fra virkeligheten og inneværende uke:

Vi satt ved inngangen til uken med et ikke ubetydelig volum salgsopsjoner på den europeiske aksjeindeksen Eurostoxx 50. Disse forfaller førstkommende fredag kl. 12.00 og har innløsningskurs på indeksnivå 2600. Opsjonene var kjøpt for en tid tilbake med hensikt å gi oss beskyttelse mot et kursfall i aksjer.

På grunn av den generelle nedgangen i aksjemarkedene hadde disse opsjonene mandag doblet seg i verdi fra fredagens sluttkurs. Problemet var at den underliggende indeksen måtte falle ytterligere over 5.5% innen førstkommende fredag for at opsjonene skulle være mer verdt enn de nå var. Siden vi ikke visste at markedet skulle få fullstendig panikk over Italia noen timer senere, virket dette lite sannsynlig og opsjonene ble derfor solgt for €5 per stykk.

Chartet under viser utviklingen som disse opsjonene hadde over de neste par dagene.

Allerede samme dag steg verdien av disse opsjonene med 140% til €12. Lite visste vi at fornedrelsen skulle nå nye høyder den påfølgende dag. Da steg nemlig den samme opsjonen til en toppkurs på €40.70. En oppgang på over 700% på mindre enn 24 timer!

Noe oppreising fikk vi i går da den samme opsjonskontrakten stengte på €2.40, eller 52% under der vi solgte dem på mandag.

Som en digresjon kan det nevnes at vi riktignok brukte pengene vi mottok for salget av nevnte opsjoner, til samtidig å kjøpe noen andre salgsopsjoner med lenger løpetid. Hensikten er å fortsatt ha sikring mot kursfall. De vi kjøpte hadde imidlertid ikke i nærheten den prosentuelle utviklingen som opsjonene nevnt i eksempelet.

Uansett, den som påstår det ikke finnes volatilitet og muligheter i dette markedet er enten lat, svaksynt eller begge deler.

Dessverre finnes det også mye risiko.

4 kommentarer to “A Tale of One Volatility”

 1. Peter Warren sier:

  Du risikerer også ved denne strategien å tape voldsomt mye mer enn du kan tjene, så hvorfor gjøre den med mindre opsjoner er kraftig overpriset? Hvis de er billige tjener du mindre enn du burde og risikerer mer? Dette er også en asymmetrisk strategi.

  Et annet spørsmål du bør stille deg er hvorfor du ikke i stedet bare utsteder en put opsjon på OBX indeksen. Da betaler du kun kurtasje på opsjonen og ikke på futurekontrakten eller aksjen i tillegg. En covered call (kjøp av underliggende og utstedelse av en kjøpsopsjon) er en syntetisk put opsjon. Med andre ord kun en mer kostbar (og for mange illusorisk) måte å gjøre nøyaktig det samme. Det interessante med å gjøre denne strategien som du foreslår er at jeg har hørt pensjonskasser gjøre den som ifølge sine mandater ikke kan utstedet put opsjoner. Jeg har også hørt banker finansiere den som ikke aldri ville finansiert en put opsjon. Jeg har også hatt en kollega som antagelig var verdens største fan av boken Black Swan (som forteller hvor dumt dette er) gjøre denne strategien i en årrekke. Han sluttet i 2008.

  /Peter

 2. R sier:

  Ved å kombinere OBX futures og short Call så risikerer man ikke å tape uendelig mye. Problemet er at man må han en strategi for når man skal selge futures når det faller, hvis ikke risikerer man å tape på begge.

 3. Peter Warren sier:

  Hei Robin. Enkleste grunnen er at hvis man mener opsjoner er for lavt priset, så vil man implisitt ikke få betalt for risikoen man tar hvis man utsteder kjøpsopsjoner. Dette er ikke noe man ønsker å gjøre hvor man har asymmetrisk pay-out. Hvis du utsteder opsjoner risikerer du å tape «uendelig» mye mer enn om du betalte for dem (og da visste nøyaktig hvor mye du kan tape). Jeg har (også i Norge) sett tradere og investorer gang på gang gå overende med shorte opsjoner-strategien. En av disse lærer aldri til tross for at han til nå har tapt alle investorenes penger ved systematisk å utstede out-of-the-money salgs- og kjøpsopsjoner på OBX-indeksen tre ganger.

  For vår del setter vi imidlertid pris på alle som gjør slike strategier for det bidrar til å holde opsjonsprisene lave.

  /Peter

 4. R sier:

  Hvorfor shorter dere ikke kjøpsopsjoner i stedet for å kjøpe salgsopsjoner? Da tjener dere på tidsverdien i tillegg.