Hedgefond – bankenes beste lånekunder

Hvis politikere og reguleringsmyndigheter evner å bli flaue overhode, så må de ha blitt det fredag. Financial Times kunne da bringe nyheten om at en rapport fra Federal Reserve (den amerikanske sentralbanken) viser at banker senker sikkerhetskrav på lån til hedgefond.

Ironien i dette er at det er de samme bankene (og myndighetene) som initielt forsøkte å skyve skylden for finanskrisen over på hedgefond.

Nå viser det seg at hedgefond både har så lav belåning og så gode sikkerheter at de regnes som svært attraktive å låne penger til. Faktisk så attraktive at bankene konkurrerer hardt seg i mellom for å låne ut penger til denne type fond.

Årsaken er, paradoksalt nok, at bankene kjører langt strengere stresstester på hedgefond (og sine øvrige kunder) enn de selv utsettes for. Disse stresstestene utsetter kundene for både hendelser som har skjedd i markedet (krakket i 1987, Asia-krisen, finanskrisen etc) og legger en margin på toppen av dette for å dekke det som enda ikke har skjedd. Stresstesten bankene nettopp har gjennomgått tar ikke en gang hensyn til det vi vet har skjedd.

Samme undersøkelse fra Federal Reserve viser at hedgefond som gruppe allerede har store ubenyttede kredittlinjer. Sentralbanken påpeker at dette skjer fordi hedgefond reduserer sin risiko i takt med usikkerhet, nettopp slik de er ment å gjøre.

Forøvrig er det mest ironiske med det hele at mens bankene anstrenger seg for å låne mer penger til hedgefond, så øker hedgefond sine short-posisjoner i bankaksjer.

Det er tydelig at selv om bankene imponeres over risikokontroll hos hedgefond, så er oppfatningen ikke gjensidig.

3 kommentarer to “Hedgefond – bankenes beste lånekunder”

 1. Peter Warren sier:

  Hei Haavard.

  Leste den. Dalio er ingen hvem som helst heller. /Peter

 2. Haavard sier:

  Ikke helt relatert, men her er et veldig lesbart intervjy med Bridgewater Dalio: http://www.newyorker.com/reporting/2011/07/25/110725fa_fact_cassidy?printable=true&currentPage=all

 3. Bjørnar Eide sier:

  Ingen tvil om at hedgefond er flinkere til å styre «Liquidity Risk» en investerings bankene. Liquidity Risk må ikke forveksles med markeds risiko, kreditt risiko og opersjonell risiko som er regulert av basel kravene (TIER 1 kapital). Liquidity Risiko kalkuleres daglig med å stress teste alle transasjoner (derivater og fysiske transasjoner) hvor det kan oppstå cash margin krav som følge av markeds volatilitet eller covenants i kredittklausuler. Testen kjøres undiversified (ikke korrelert) for å identifisere hvor mye likvid kapital som kan reises over kort tid. Stress testen er normalt 15% for transaksjoner innenfor 12 månder og 20% utover 12 månder. I tillegg vil daglig SPAN kalkulering /1 dag Var ved 99% konfidens legges til liquidity utilization formler for å reflektere hvor mye kapital som kan reise innen 1 dag. Ergo så vil dagens volatilitet kreve a hedgefond øker sine cash beholdninger betraktelig for å møte etablerte liquidity limits.

  BE