The Hardest Trade Ever

Tittelen til denne bloggen er, som sikkert flere kjenner igjen, en omskriving av boktittelen til Greogory Zuckerman «The Greatest Trade Ever». Zuckermanns bok omhandandler hvordan hedgefondforvalter John Paulson klarte en avkastning på sitt fond på over 500% i 2008.

Likheten mellom det han gjorde og det jeg skriver om under, er at grunnlaget for begge er- eller i Poulsons tilfelle var, helt på tvers av den generelle markedsoppfatningen. Her må man påregne at sammenligningen slutter dessverre.

Jeg har ved en rekke tidligere anledninger påpekt muligheter hvor det har vært lønnsomt å gjøre det motsatte av den generelle markedsoppfatning. En forutsetning for at slikt skal lykkes er at det må være et overveldende flertall som tror det motsatte av en selv. «Sannheten» som alle tror på må oppfattes som så udiskutabel at «alle» har kastet seg på toget.

Eksempler på dette i år var at aksjer skulle stige 20% eller mer, at sølvprisen skulle stige til $100 per unse og at sveitserfranc skulle svekke seg. Tegning i aksjefond, rekordlav kontantandel i samme, rekordantall spekulanter i sølv og rekord i antall anbefalinger om å finansiere seg i sveitserfranc var konsekvensen.

Vi vet idag at ingen av disse alminnelig oppfattede spådommene har blitt oppfylt. For å si det forsiktig.

Markedskommentarene og statistikken viser at en videre oppgang i gullprisen er sannheten som alle nå tror på.

Denne bloggen har i lang tid forsvart gull som investeringsobjekt, så det motsatte vil være en klar endring. Over de siste 10 årene har gullprisen steget over 500% og i år alene har den steget 26%. Gullprisen har nå steget 11 år på rad.

Det finnes i tillegg en rekke fundamentale argumenter for å eie gull, ikke minst i disse tider hvor verdien av alle papiraktiva (penger & statsobligasjoner) trekkes i tvil.

Det eneste man kan si er «galt» med gull er den generelle enigheten om dens fortreffelighet og det faktum at «alle» nå synes å ha kastet seg på toget. Det har aldri tidligere vært flere spekulanter og investorer investert i gull. Prognosene løftes nå i takt med oppgangen.

Samtidig som det er rekordtegninger i gullfond, leser vi at det er masseflukt fra aksjefond. Dette gjelder både nasjonalt og internasjonalt. Dette til tross for at aksjeverdiene har falt til brøkdeler av hva de var i forhold til gull for 11 år siden.

 

Ved siden av at gull er kortsiktig overkjøpt både isolert og i forhold til andre aktiva, finnes det et annet argument for en korreksjon. Behovet for stabilitet i markedene.

Det kraftige kursfallet på verdens aksjebørser har medført masseflukt inn i statsobligasjoner og gull. Myndigheter gleder seg selvsagt over at staten kan finansiere seg stadig billigere. I går kunne USA låne 10-års penger til 2.14% årlig rente. Dette til tross for at landets kredittverdighet er trukket i tvil.

Ulempen med dette er imidlertid at når alle gjemmer seg i statsobligasjoner og gull, så finnes det lite kapital til forskning & utvikling av bedrifter. Forbruket går også ned og veksten rammes ytterligere. Markedet befinner seg i en meget negativ og uønsket spiral. Uten risikovillig kapital stopper verden.

Da tilsvarende skjedde under finanskrisen, satte myndighetene ned renten og tvang med dette investorene til å ta risiko om de skulle ha håp om positiv avkastning. Gitt dagens lave rentenivå er denne muligheten oppbrukt.

Negativ rente på innskudd i sveitsiske- og enkelte amerikanske banker har ikke tvunget investorer ut av «hulene» sine. Myndighetene må lede ved eksempel om noe skal skje.

Eksempelet denne gangen vil være, dersom de mener at aktivaverdiene er lave, å benytte muligheten til å ta gevinst på noen av sine gullreserver på rekordnivåer. Disse midlene kan så benyttes til å kjøpe aksjer og andre aktiva på relative bunnivåer.

Effekten av dette vil bidra til å stabilisere markedene og gjenvinne tillit. Ord fra politikere er i nåværende situasjon ikke nok.

Et eventuelt kurspress i gull vil også tvinge noen investorer ut av det gyldne metallet og over i investeringer som tjener næringslivet bedre.

Gitt usikkerheten som herjer og den generelle konsensus er nok short gull/long aksjer imidlertid the hardest trade ever.

 

 

 

 

4 kommentarer to “The Hardest Trade Ever”

 1. Peter Warren sier:

  Hei Popper,

  Jeg er ikke langsiktig med noen sider av denne traden. Bare av den oppfatning at pris temporært hadde beveget seg vekk fra verdi på begge.

  Ha en fortsatt god helg,

  Peter

 2. Popper sier:

  Hei Peter!

  Hva gjelder gull, ser jeg ikke bort fra at du får rett, ikke minst i det korte bildet. Når det gjelder aksjemarkedet er jeg ikke like sikker på fortsatt bullmarked. Jeg tror vi må ta frem Soros sitat :There are times when normal rules do not apply, and the abnormal becomes normal. Det er odds som tyder på at vi befinner oss i en slik situasjon nå. Det er dette jeg ser på som den sorte svanen. De sorte svanene er upredikabel, men ikke usynelig! De dukker oftere opp i visse faser av aksjemarkedet. I hvert fall har det vært tilfelle frem til i dag. Derfor er ikke tiden inne for å ta risk i aksjemarkedet og det er heller ikke nødvendig for å skape en god risikojustert avkastning over tid. Det er tross alt riski vi handler og ingenting annet. Min erfaring er for å skape en god og stabil avkastning må mann tenke langsiktig, men handle kortsiktig.

  Ha en fortsatt fin lørdag
  Mvh Popper

 3. M sier:

  Prowl McMagen: Hør med Ron Paul angående det…

 4. Prowl McMagen sier:

  En overføring av gullbeholdningen i Fort Knox til Federal Reserve? Det er vel en handel mange mener bare ville eksistere på papiret (siden det er nokså myteomspunnet hvor mye gull som faktisk er igjen i Fort Knox)… men la oss si at «de» har rett så er vel dette en fantastisk mulighet til å realisere en fiktiv gullbeholdning, det ville uansett om gullet finnes eller ei være helt i tråd med Federal Reserves motiver i USA.