Håp & Frykt Barometer

Forholdet mellom om prisen på platina og gull har en verdi utover å være en illustrativ prisforskjell mellom disse to edelmetallene.

Begge er som nevnt edelmetaller, men har allikevel svært forskjellig anvendelser. Ca. 50% av utvunnet gull går til smykkeindustrien og kun 10% til industrielle formål. Resterende 40% kjøpes av investorer, sentralbanker inkludert.

Kun ca. 20% av platina går til smykkeindustrien, mens resterende 80% går til industrielle formål. Behovet for platina i katalysatorer til biler representerer største delen av denne etterspørselen.

Kombinasjonen av etterspørsel etter tungtransport og privatbiler gjør platina til et barometer for økonomisk aktivitet. Interessen for gull har derimot i år steget voldsomt som en følge av behovet for å beskytte kapital mot fallende aktivapriser.

Disse to formålene, samt at de begge er begrenset med hensyn til forekomst, gjør forholdet mellom disse interessant å følge.

Ratioen (prisen på platina dividert på gullprisen) kan dermed sees på som et uttrykk for balansen mellom troen på vekst på den ene siden og frykt på den andre.

Chartet over viser utviklingen på MSCI-World Stock Index overlagt utviklingen på PGR (Platina Gull Ratio). Av utviklingen kan vi se at PGR ledet aksjer både ut av finanskrisen og inn i den pågående.

Kombinasjonen av behov for en monetær nødhavn og svake økonomiske vekstforventninger har sendt PGR til det laveste nivået vi har registrert på 25 år. Det i seg selv kan være en mulighet for de som tør forsøke å fange en fallende kniv.

Dersom PGR skulle stige til toppen den hadde i 2010, med andre ord etter finanskrisen, ville man få en avkastning på 68%. Skulle PGR derimot gå tilbake til nivået før finanskrisen (det er jo nettopp det alle forventer at aksjer skal gjøre), vil avkastningen på PGR fra nåværende nivåer være på 168%.

Investorer som kun vil forholde seg til aksjer kan alltids følge med å se om PGR vil lede aksjemarkedet denne gangen også.

 

 

6 kommentarer to “Håp & Frykt Barometer”

 1. Peter Warren sier:

  Hei Morten,

  Jeg har alltid hatt tro på at lik kurs på disse to metallene har representert en god mulighet mht spreaden. Vi tjente godt på dette i tiden som fulgte etter finanskrisen og begynte å reetablere rundt samme nivå og lavere i september. Det hersker imidlertid ingen tvil om at jeg ikke hadde ventet at vi ville se den så langt ned som i underkant av 0.9. Den er riktignok noe høyere nå.

  Vi fortsetter å holde denne posisjonen, men ser vi endringer av fundamental karakter (ikke bare likvidering av belånte posisjoner) vil vi være ydmyke i forhold til vår posisjon.

  /Peter

 2. M sier:

  «Når det gjelder PGR er jeg en av dem som den senere tiden har tatt sjansen på å prøve å fange en fallende kniv. Så langt har ikke det skjedd uten knivsår.»

  Interessant,
  kan jeg få spørre om hvor lenge du har prøvd dette, og om du tenker å fortsette med dette i den nærmeste fremtid?

 3. Peter Warren sier:

  Hei Vegard,

  Takker for inspirerende tilbakemelding.

  Korrelasjonen mellom MSCI-World Stock Index og olje er positiv og har steget jevnt de siste 10 år. Imidlertid er denne langt fra stabil og den befinner seg i lange perioder under signifikansnivå. Jeg har målt den mot Brent ettersom denne ikke har hatt de særegne lagringsproblemene i Cushing. WTI vil nok som følge av det ha en enda mindre stabil korrelasjon.

  Olje er ellers en av de «etablerte sannhetene» som markedet har i forhold til at prisen alltid vil stige. Begrenset resurs og stigende global etterspørsel er lett å selge inn. Allikevel tror jeg flere investorer har brent (utilsiktet morsomhet) seg på å være long enn short, en god del av dette på grunn av at man ikke forstod forwardkurven.

  WTI og Brent har nå vidt forskjellige forwardkurver og vi begynte faktisk mandag å se på om dette kunne skape muligheter.

  Når det gjelder PGR er jeg en av dem som den senere tiden har tatt sjansen på å prøve å fange en fallende kniv. Så langt har ikke det skjedd uten knivsår.

  /Peter

 4. Vegard sier:

  En meget interessant Ratio. Samvariasjonen er påfallende god fram til sommeren 2009. Hva som er årsaken til at kurvene så påfallende skiller lag etter må vel henge sammen med oljeprisen. Jeg tenker ihvertfall at verdens børsindekser samvarierer i sterk grad med oljeprisen, og at dette er bakgrunnen for at aksjeindekene holder seg på at høyt nivå tross siste måneders nedtur. I den grad PGR reflekterer verden sånn det faktisk er, så er det grunn til å tro at verdens indekser ikke priser inn frykten i makrobildet. Kan det rett og slett være det at oljeprisen er en boble? Ingen trodde vel heller at oljeprisen skulle være $30-40 bare måneder etter at rekordnivåer på $140 ble satt… Verden tåler kanskje ikke en oljepris på over 100 i det lange løp? Short i olje høsten og vinterens vinner?

  Forøvrig har du en meget interessant blogg, som stimulerer til refleksjon over det som skjer i markedet. At du kombinerer faglig tyngde, markedsinnsikt og formidlerevne gjør at du skiller deg svært positivt fra mye av det andre som blir blogget rundtom. Særdeles bra!

 5. Peter Warren sier:

  Hei H,

  Takk for hyggelig tilbakemelding.

  Jeg aner dessverre verken hvor mange hedgefond som forvaltes fra Norge og derav heller ikke hva totalkapitalen kan være. Det er svært få at de som benytter begrepet hedgefond som er godkjent Spesialfond av Finanstilsynet. Mulig HedgeNordic kan hjelpe deg med dette.

  /Peter

 6. h sier:

  Hei Peter

  Takk for interessante innlegg. Har veldig sansen for din forvaltningsstil. Er på jakt etter hedge fond statistikk for norge/norden, men har problemer med å finne noe. Vet du hvor mye kapital som forvaltes av norgesbaserte hedgefondforvaltere idag (ikke nødvendigvis at fondene er registrert i norge, men at forvalterne befinner seg her i landet)?