Smerteposisjon

Uttrykket «Pain Trade» brukes gjerne om posisjoner hvor «hele markedet» ligger galt posisjonert. Typisk for slike posisjoner er at man fundamentalt synes å ha svært gode grunner til å holde dem, men kursen fortsetter å gå motsatt vei.

Én slik Pain Trade har vært forskjellen mellom Nordsjøolje (Brent) og den amerikanske lettoljen, West Texas Intermediate (WTI). En trade som tidligere har blitt omtalt av denne bloggen.

Manglende lagringskapasitet i Cushing, Oklahoma har medført at de som har kjøpt denne oljen og ikke hadde til hensikt å få den levert, sørger for et salgspress jo nærmere man kommer forfall. Dette er aktører som råvarespekulanter, børsnoterte produkter, investerbare råvareindekser og arbitrageurer.

Da prisforskjellen mellom disse to lettoljene steg over $5 per fat i 2011, haglet det med anbefalinger om å utnytte denne «enestående» muligheten. Da differansen steg over $10 per fat økte anbefalingene eksponensielt og produkter ble raskt satt sammen for at også småsparere skulle kunne få ta del i denne «Once-in-a-Life-Time» muligheten.

Få syntes å ha fått med seg at WTI-lagrene i Cushing ikke bare var fulle, men at vedlikehold på rørledninger gjorde at kapasiteten til videre transport av oljen var betydelig redusert.

Over de neste 4 månedene mer en doblet denne prisdifferansen seg. Dette var delvis en følge av at de mange spekulantene ble tvunget til å kaste kortene og dermed sørget for at enda mer WTI-olje kom for salg.

Det var derfor en stor lettelse for de som hadde bitt seg fast i posisjonen da differansen endelig begynte å falle. Over de neste fire månedene falt differansen kraftig og stadig fler opplevde at differansen nærmet seg inngangskursen deres. Ved slutten av ifjor øynet analytikere at vi snart igjen ville være under «break-out»-nivået på $5 dollar fatet. Optimismen steg i takt med markedskommentarene som tilsa at dette ville skje.

Dessverre ble ikke denne drømmen oppfylt. Antagelig nettopp fordi så mange satt med samme smerte. Differansen kom ned til $7 per fat og da var det slutt. Redusert etterspørsel og fortsatt kapasitetsutfordringer i Cushing gjorde gleden kortvarig og rekylen oppover desto raskere. Det tok kun to måneder å ødelegge fire tunge måneder med håp. Sist uke noterte vi i et kort øyeblikk igjen en differansen på over $20 per fat . I skrivende stund differansen på rundt $18.5 per fat.

Tålmodigheten og nervene til alle som sitter «fast» i denne posisjonen er tynnslitte. Mye penger er låst inne i slike posisjoner, penger som kunne ha fått avkastning andre steder. Det hele er blitt en real Pain Trade.

1 kommentar to “Smerteposisjon”