Hva er galt med aksjer?

Når realitetene ikke kan lever opp til forventningene, må forventningene tilpasses realitetene.

Det finnes ingen investeringsprodukter som oppnår samme markedsføring som aksjer. Det er faktisk ingen som én gang kommer i nærheten.

Internasjonale finansielle tv-kanaler markedsfører aksjer 24 timer i døgnet. Norske finanskanaler markedsfører aksjer regelmessig gjennom hver eneste børsdag. Næringslivsaviser innenlands og utenlands markedsfører aksjer 6 dager i uken.

Meglerhus markedsfører aksjer hver eneste arbeidsdag og det samme gjør interesseorganisasjoner. Daglig fremlegges prognoser så optimistiske at de burde få enhver investor til å ønske å kaste seg over denne unike muligheten før «toget» forlater stasjonen.

Aksjestrateger og PR-rådgivere er i tillegg energiske med å svartmale alle andre investeringsalternativer.

Finansmyndigheter bidrar også med å gjøre sitt ytterste for at aksjer skal få minst mulig konkurranse. Særskilte krav stilles til dem som vil plassere penger i mindre risikable spareformer enn aksjer. Investering i aksjer har ingen restriksjoner til tross for at man jevnlig leser om investorer som har tapt hele sin formue på slike.

It’s a war out there – krigen om sparemidler.

Som om dette ikke var nok har en rekke lands finansmyndigheter pøst skattebetalernes penger inn i finansmarkedet for å holde verdiene oppe.

Enhver må jo snart spørre seg om hvorfor dette ikke virker.

Svaret er mistillit. En mistillit forankret i at risikoen ved aksjer har blitt fremstilt for lav og utsiktene for optimistiske.

Har man gjort dette nok ganger lar ikke investorene seg lenger lure. Følgende av dette er at de vil ha aksjekursene lavere i forhold til bokførte verdier og/eller fremtidsutsiktene lysere, eller i det minste mer stabile, før de er villige til å risikere flere av sine sparepenger på aksjer. Og hvem kan klandre dem?

Vegringen går igjen utover evnen til kapitalinnhenting hos bedriftene, samt lønnsomheten til finansbransjen. Ingen bryr seg om sistnevnte, men utfordringen for førstnevnte går ikke bare utover vekstmulighetene og derav lønnsomheten til de angjeldende bedriftene. Den går også utover nyskapning i samfunnet, vår nasjonale konkurranseevne samt skatteinntekter og gjennom det vår velstand.

Alt takket være vår egen dumhet, grådighet og konkurranseskjerming.

Det er anslagsvis brukt €2 billioner i subsidier i Europa det siste halve året og aksjekursene er idag lavere enn før man begynte denne øvelsen.

Forteller ikke det politikere og propagandamakere noe som helst?

Dessverre er det lite som tyder på det. De samme som lovet videre kursoppgang på toppen i 2008 har hvert år senere gjentatt løftet om forestående nye toppnoteringer. Skivebom kan tydeligvis ikke gjentas ofte nok.

Den mest negative prognosen for de neste 12 månedene i Finansavisens «ekspertpanel» i desember 2010 var en børsoppgang på 10%. Ingen av «ekspertene» kunne forestille seg muligheten av en børsnedgang i en tid som var preget av for mye gjeld, fallende eiendomspriser, vaklende banker og raknende nasjonaløkonomier. Oslo Børs endte med en nedgang på 13%. Hvis ikke verdens seks største sentralbanker hadde intervenert i slutten av november samme år, ville resultatet vært mye verre. På det meste var børsindeksen ned nær 30%.

Én av «ekspertene» hevdet til sitt forsvar at det var ikke hans skyld at han var en «positiv person». Investorene hans ville nok satt større pris på om han var i stand til å skape positiv avkastning. Det var nemlig det de hadde blitt forespeilet.

Mister investorene tilliten til aksjer som investeringsalternativ, rammes hele samfunnet. Man kan bare håpe at investorene igjen vil se at det ikke er noe i veien med aksjer. Alt som behøves er at man har et realistisk forhold til risikoen som er forbundet med dem. Da vet man hva man har å forholde seg til. Feilen ligger således ikke i aksjer generelt, kun hos miljøene som har markedsført dem.

Det er nemlig slik at når realitetene ikke lever opp til forventningene, må forventningene tilpasses realitetene. Det gjelder over alt.

4 kommentarer to “Hva er galt med aksjer?”

 1. Peter Warren sier:

  Hei Bjørn,

  Takk for hyggeig tilbakemelding.

  Jeg tror nettopp utviklingen i aksjekursene gjenspeiler at du ikke er alene om å mene dette.

  /Peter

 2. Bjørn W sier:

  Takk for frittalende og korrekte ord Peter. Som du sier er det ikke feil med aksjehandel og systemet, men mange som er deltakere i markedet, og som kaster ut råd de må vite er feil. Det er markedet som etterhvert mister tiltro til aktører, og deres måte å komme med anbefalinger, og endel media bør være litt «kilde-kritiske» og heller se på verdistigningen/senkningen mot det generelle resultatet for børsen. Når analytikere/meglere kommer med «kanon-anbefalinger» samtidig som det kommer inn elendige makro-tall bør man vel være analytiske nok til å kunne vurdere forskjellige markeder og vekst-scenarier rimelig kurrant. Legger også merke til at mange meglere har en tendens til å hevde at alle dårligere nyheter er priset inn, og har rally på muligheter for innsprøyting av kapital i markedene. Er det bare meg som synes mange av rådene bidrar til usikkerhet, og ser på informasjonen som kommer uten særlig tillit?

 3. Peter Warren sier:

  Jeg tror at mange fortsatt tror at Norge bare kan fortsette uten noen negative effekter. Vi er her i landet vant med at «det så gjerne går bra» at ingen ser muligheten av hardere tider. Selv ikke når man tar fra dem pensjoner de allerede har betalt for: http://nrk.no/okonomi/slik-blir-de-nye-pensjonsreglene-1.8225039

  /Peter

 4. jepsipepsi sier:

  Hva er galt med følgende bilde? Dette er jo historiske nyheter er det ikke Peter?

  1. Storbritannias første «double dip»-resesjon på 37 år bekreftet. (De var vel aldri helt ute av depresjonen var de vel?)
  http://www.hegnar.no/okonomi/article697933.ece

  2. The Reserve Bank of India (RBI) is likely to clamp down on gold coin sales by banks, amid rising bullion imports adding pressure to the current account deficit and weakening the rupee.
  http://www.business-standard.com/india/news/central-bank-likely-to-impose-curbsgold-coin-sale/478620/

  3. Jeg tror ikke våre barn vil klare å finansiere vår alderdom over skatteseddelen. Vi kan ikke ta for gitt at vi kommer på aldershjem og sykehjem. Det kan vi glemme.
  http://www.dn.no/privatokonomi/article2424742.ece

  4. Ron Paul’s Federal Reserve audit approved by House committee. A bill that would require the U.S. Federal Reserve to conduct a first-ever complete audit of its books and divulge details about its monetary policy discussions
  http://www.stumbleupon.com/su/2q2Vxs/www.rawstory.com/rs/2012/06/27/ron-pauls-federal-reserve-audit-approved-by-house-committee/

  Hva tror du Peter?