Etablerte sannheter I

For kort tid siden skrev jeg en blogg som omhandlet etablerte finansielle sannheter og hvor lett det er for oss å godta slike.

Bakgrunnen for at vi gjør dette er forankret i hvordan vi som mennesker tar til oss læring. Skal vi huske noe er repetisjon viktig for at lærdommen skal sitte. Det er imidlertid også en ulempe ved dette. Dersom noe blir gjentatt for oss nok ganger, er de fleste villige til å godta dette uten å stille spørsmål. Dette ser vi svært ofte i finans.

Det er et paradoks at vi kan ta innover oss at vår tilværelse er i konstant endring, uten at dette får oss til å stille spørsmål om premissene også er forandret for en del av våre bastante oppfatninger. Finans har en rekke tidligere «sannheter» som er endret uten at noen synes å ha fått dette med seg.

En av disse er den etablerte sannheten om fremvoksende markeders fortreffelighet. Bakgrunnen for at jeg tar opp denne er en artikkel jeg nylig leste hvor en økonomisk rådgiver anbefalte alle å ha en betydelig del av sine sparemidler investert i fremvoksende markeder. Ifølge rådgiveren var aksjefond med fokus på fremvoksende markeder noe alle sprarere burde ha. Begrunnelsen var at disse «hvert år har vist en suveren utvikling i forhold til utviklede markeder».

Forankret i denne påstanden ble vi over de neste ukene gjentatte ganger spurt om hvilke aksjefond vi anbefalte innenfor denne regionen.

Sannheten er imidlertid en annen enn den som ble hevdet. Fremvoksende markeder har vært betydelig svakere enn utviklede markeder de siste 2 årene. Investorer som har foretrukket fremvoksende markeder fremfor utviklede markeder i denne perioden har gått glipp av en positiv avkastning på over 20%. Fremvoksende markeder gitt en svakt negativ avkastning de siste 2 årene, samtidig som investorer i disse har måtte tåle større kurssvingninger enn i de utviklede markedene.

Under finanskrisen skjedde det samme. Fremvoksende markeder falt vesentlig mer enn utviklede markeder. Det samme skjedde i 2000-2001, 1997-1998 og sågar fra 1994-2001.

Fremvoksende markeder var imidlertid suverene både fra 2001-2007 og fra 1988-1994. Begge perioder med langt større kurssvingninger (risiko) enn man opplevde i utviklede markeder.

De siste 5 år har fremvoksende markeder hatt både lavere avkastning og høyere risiko enn utviklede markeder. Dette har skjedd på tross av at utviklede markeder sliter med lav og fallende vekst, samt gjeld av en størrelse ingen vet hvordan skal betjenes.

Årsaken til dette er at markedene priser inn forventninger og at omforent fremtid således allerede er innbakt i dagens kurser. Muligheter dukker først opp når denne prisingen er feil.

Det finnes ingen unnskyldning til at økonomiske rådgivere er for sløve til å sjekke fakta før de uttaler seg. Det burde være et lovkrav gitt at de har anledning til å kalle seg «rådgivere». Kunder ha mulighet til å søke regress dersom bakgrunnen for en investering viser seg å være basert på faktafeil.

Fremtiden er det ingen som kan være sikker på og det er heller ikke utenkelig at fremvoksende markeder igjen kommer på mote. Dette er imidlertid ikke formidlende i forhold til at man opptrer ikke-etterrettelig i forhold til fakta.

 

5 kommentarer to “Etablerte sannheter I”

 1. Peter Warren sier:

  Du peker nettopp på essensen i dette.

  Det synes å være få her i landet som forstår de positive effektene med reell diversifisering. Langt de fleste synes kun å tenke avkastning og er ikke opptatt av at det ofte er én enkelt faktor som styrer utviklingen i hele deres portefølje. Historisk avkastning fremskrives og blir til forventningen for fremstiden.

  Enda viktigere er det at de fleste anser det som dyktig når man oppnår avkastning som man reelt sett selv ikke har bidratt til. Hos de fleste er positiv avkastning avhengig av faktorer som er langt uten for deres kontroll eller påvirkning.

  Eksempelvis er 99% av aksjefond ikke i stand til å skape en avkastning som risikojustert er høyere enn markedets avkastning.

  Når det gjelder High Yield obligasjoner så vil de på nåværende rente-spread til statsobligasjoner, oppføre seg mer likt aksjer enn obligasjoner. Annenhåndsmarkedet for disse obligasjonene er helt avhengig av at det generelle finansmarkedet oppfører seg nogenlunde rolig. Lærdommen fra finanskrisen, hvor norske HY-obligasjoner i mange tilfeller falt mer enn aksjene i samme selskap, er i løpet av 5 år med relativt rolig marked blitt visket ut.

  /Peter

 2. Wetterprofet sier:

  Når alle skal diversifisere seg innen emerging markets, er det egentlig diversifisering da?

  Når markedet oppleves som volatilt har investorer en tendens til å selge perifere markeder (obx, emerging). Emerging har derfor en høyere risiko premie, er det gunstig å kjøpe da med tanke på den manglende diversifiseringen?

  Helt til slutt, når «alle» skal investere i søppel-obligasjoner innen offshore/olje for å»diversifisere» seg samt oppnå en høyere risikojustert avkastning, er det egentlig diversifisering da?Hva skjer visst søppel-obligasjoner oppleves som «volatilt», finnes det et velfungerende annenhåndsmarked for disse?

 3. Peter Warren sier:

  Hei Per Arne,

  Takk for hyggelige ord og for infografen. Forsøkte å kopiere den til bloggen som et bilde, men er antageligvis for klossete. Den er bra.

  /Peter

 4. Per Arne sier:

  Hei Peter!
  Fantastisk blogg! Kom over denne infografen om hedge fond, mye god informasjon her:

  http://www.businessinsider.com/hedge-fund-infographic-2012-9

  Håper noen snart lar oss vanlig dødelige investere i hedge fond på en enkel måte. Har jo selv blant annet en pensjonsordning hvor jeg mer eller mindre utelukkende og uten veldig mange alternativer må investere i aksjefond hver måned, med minimale muligheter for diversifisering.

 5. Gomoku sier:

  Men du sier jo selv: «Fremtiden er det ingen som kan være sikker på og det er heller ikke utenkelig at fremvoksende markeder igjen kommer på mote».

  Nettopp! Hva som har vært tilfellet de siste 2 årene trenger ikke å gjelde de neste 2. Det kan godt være at fremvoksende markeder er tingen fremover nå, at de er underpriset og ideelle for inngang. Det kan imidlertid også være at fremvoksende markeder nå går inn i en lengre periode med dårlig avkastning slik at de 2 siste årene har innledet en ny trend.

  Da vi kun kan basere oss på historisk kunnskap og effekter gjerne opptrer i sykler så kan man komme skjevt ut om man ikke tar høyde for markedenes iboende uforutsigbarhet. Derfor vil en etterrettelig forvalter opplyse om slikt, om risikoen i markedene, om tilfeldighetene som rår osv. Sånn sett kan jeg tenke det finnes mange som bør relativere sine utsagn overfor kundene sine.

  Slike sannheter du refererer til oppstår gjerne over noen år og vi er alle flinke til å glemme historien. Spesielt når vi selv ikke har opplevd den.