MSCI-avkastningen i bilder

For bedre å illustrere poenget fra gårsdagens blogg, vises her to grafer av avkastningsfordelinger i MSCI Inc.

Det første chartet viser hvordan avkastningene har fordelt seg forut for tirsdag. Denne fordelingen kvalifiserer til betegnelsen «normalfordeling». Forutsetningen om normalfordeling benyttes fortsatt i de fleste risikomodeller til å kvantifisere risiko. Gitt historien og denne fordelingen, så var det over 99% sannsynlighet at MSCI-aksjen ikke skulle falle mer enn 5% på en enkelt dag.

Det neste chartet viser det samme, men med tirsdagens utvikling inkludert. Fasongen på avkastningsdistribusjonen har radikalt forandret seg og som man kan lese, kvalifiserer den heller ikke lenger til betegnelsen normalfordeling.

Dessverre hjelper det ikke de som ble rammet å bli gjort oppmerksom på dette etter at skaden har skjedd. Derimot kan det være en øyeåpner for alle som har vært heldig å ikke erfart lignende til å opptre som speidere. Alltid beredt.

3 kommentarer to “MSCI-avkastningen i bilder”

 1. Jens sier:

  Mener du misbruker bruk av statistikk og analyse av histogramplot.
  Du viser data for ett år SVs 250 bursdager. Plottet viser fast antall histogrammer derfor slik stor forskjell på plottet når den ENE outsideren kommer. Husk at det andre plot er lik det første, men med en ekste søyle langt til venstre.
  normalfordelingen gir en mulighet fil ekstreme verdier klassisk er sixsigma kvalitetsmål, DVD kun 3 av en million utenfor seks ganger standardavvik. Her plus minus 15prosent. 27 prosent blir i hoderegning i 100 milliardedels klassen — men mulig.

  Det er imidlertid kjent problemstilling i finans at det er for mange outliers i slik kursutvikling. Noe som er meget viktig å ta hensyn til i risikovurdering av porteføljer. Derfor får en ‘for’ ofte slike tryninger du belyser som Finanskrisen og kursen til MSCi.

 2. Peter Warren sier:

  Opptrapping av Syria/Tyrkia-konflikten og effekten et eventuelt krigsutbrudd kan ha for regionen, samt en svakere dollar.

  /Peter

 3. MH sier:

  Litt off topic, men, hva er en fullverdig forklaring på den store ned/oppturen til olje de siste par dagene?