Dråpen

På engelsk har man et uttrykk som synes ufullstendig og lyder: «Too much of a good thing». Betydningen for en engelskmann er allikevel klar. Uttrykket er ment å minne om at: «Too much of a good thing can do you harm» eller, forkortet og omskrevet: «Excess can do you harm». Den norske oversettelsen vil være «Dråpen som fikk begeret til å flyte over».

Det er nettopp dette vi har fått et eksempel på etter at Japan kunngjorde at de ville radikalt øke sine kvantitative lettelser (pengetrykking) med hensikt å oppnå et inflasjonsmål på 2% innen to år.

Man kan argumentere for at man har erfaring fra Vesten hvor tilsvarende øvelse, om ikke i nærheten så radikal, tilsynelatende har gått bra. I det minste fra finansmarkedets synspunkt. Sannheten er at det er lite annet som for tiden holder aksjemarkedene oppe, noe de fleste velger å lukke øynene for.

I Japan må de har tenkt som samuraier fremfor ninjaer. «Vi viser mot og handlekraft ved å overgå det alle andre har gjort». Planen er å bruke to år på iverksette samme tiltak som det har tatt USA fem år å implementere.

En annen saksopplysningen er at pengetrykkingen vil øke balansen til BOJ  (sentralbanken) til hele 40% av bnp. For å sette dette i perspektiv vil andelen være det dobbelte av hva den forventes å bli i USA.

Mer interessant med hensyn til innledningen er å se hvilke umiddelbare effekter potenielt: «Too much of a good thing» har hatt:

Volatiliteten i japanske statsobligasjoner har steget til nivåer vi må tilbake til finanskrisen for å ha sett maken til.

jgbv

Svingningene har vært så store at Tokyo Stock Exchange har måtte suspendere handelen i derivater på japanske statsobligasjoner opp til flere ganger per dag siden de nye lettelsene ble vedtatt.

Til tross for massive støttekjøp fra BOJ har japanske statsobligasjoner (JGB) falt kraftig og lange renter dermed steget. Dette er motsatt av den effekten man ønsket å oppnå.

jgb (4)

Ikke uventet har japanske yen svekket seg ytterligere etter kunngjøringen om pengetrykkingen. Men dette har heller ikke blitt uproblematisk.

Valutakrigen man forsøkte å tone ned ved siste G10 møtet har nå endelig kommet «ut av skapet». Det amerikanske finansdepartementet tok bladet fra munnen fredag kveld norsk tid og i klare ordelag advarte japanerene mot videre «competitive devaluation».

Nyheten om den økte pengetrykkingen fikk yen til å svekke seg 8%, siden fredag kveld har valutaen styrket seg over 2%. Dette har allerede ført til panikk hos noen av dem som så tiltakspakken som et tegn på at det nå var sikkert å låne penger i yen.

For japanerne, men også generelt, har BOJ sentralbankssjef Kurodas nye tiltakspakke gjort tilværelsen mindre stabil. Nettopp en effekt som kan forventes når man gjør  «Too much of a good thing».

11 kommentarer to “Dråpen”

 1. KH sier:

  Som jeg ser det, så har Japan nå over 20 år bak seg med deflasjon/»semideflasjon». Man må vel anta at den jevne japaner har vennet seg til at ting bare blir billigere og billigere for hvert år, vil jeg tro. Det vil trenges sterk lut nå for å forandre dette!

  Nå har de i tillegg blitt «straffet» med en historisk sterk valuta. Har yenen noen gang tidligere i historien vært under 100 mot USD?

  De har prøvet et par ganger tidligere å bryte ut av deflasjons-spiralen med aggresive budsjetter/sentralbank, men hver gang CPI bikker over 2-3% noen måneder, har de slått på bremsene. Og falt tilbake igjen, men bare med mere gjeld!

  På toppen av dette har de så sine problemer med demografien.

  Hvis yenen nå fortsetter å svekke seg rimelig kjapt, vil de vel få et prishopp fra importvarer. Dette er imidlertid ikke inflasjon, vel. Inflasjon får man vel først når arbeidstakerne makter å få kompensert ikke bare prishopp som har inntruffet, men også fremtidig prisøkning idag. Og der virker det vel ikke som organisasjonene i Japan er sterke nok idag.

  Jeg tror nok at de vil ha rimelig god sjans til å få noen CPI tall opp mot 2%, men tror vel egentlig ikke at de vil tørre å stå løpet ut denne gang heller.

  Men jeg synes nå at de skal ha «cred» for å prøve. Hva ellers skal de finne på for å få igang økonomien sin?

 2. Peter Warren sier:

  Japan har tre problemer i øyeblikket slik jeg ser det: gjeld, demografi og deflasjon.

  Tiltakene kunngjort i forrige uke er betydelige. Tilbakekjøp av egne statsobligasjoner gjennom trykking av penger vil utvanne valutaen og svekke denne ytterligere. Dette vil sannsynligvis gjøre det terrenget bedre for japanske eksportører, men har samtidig potensielle negative effekter ved at andre land ikke er interessert i at deres eksportører blir utkonkurrert eller at japanske varer utkonkurrerer egen næring i hjemmemarkedet. Etter US Trasury’s utspill før helgen ligger det opplagt en mulighet for at man vil iverksette tiltak dersom yen fortsetter å svekke seg dramatisk. Vi tror dette vil medføre økt volatilitet og dermed usikkerhet.

  Dersom japanerene lykkes med å skape inflasjon vil det være naturlig at lange renter stiger / obligasjoner faller. Med gjeld versus bnp på dagens nivå blir man ikke betalt for risikoen man tar ved å investere i eksempelvis japanske statsobligasjoner med en årlig yield på 0.6%. Skulle man lykkes med å skape 2% inflasjon er det tvilsomt om man risk/rewards-messig finner en bedre investering enn å være short JGBs (alternativt kjøpe swaptions). Oppnår de 5% som du nevner om noen år, vil short JGB være the trade of the decade.

  Klokskapen i fortsatt pengetrykking og kjøp av egne obligasjoner med hensikt på å booste finansmarkedene har vi stilt spørsmål ved på global basis en tid nå. Effekten av hver dollar, euro eller yen benyttet blir stadig mindre. Dette har allerede blitt et debattema i FOMC og BoE MPC. Effekten så langt i Japan har vært den motsatte av hva man håpet. Nok et argument til å sette seg opp i stolen.

  En gjeld på 240% av BNP i et land hvor andelen pensjonister er sterkt økende er ikke være gunstig. De økonomiske stimulansetiltakene er allerede idag større enn skatteinntektene til landet.

  Kort sagt; japansk økonomi er skjør på så mange fronter at det er høye odds for at noe vil gå galt. Det er kan derfor i tillegg til hva vi allerede har gjort, være verdt å vurdere kjøp av japanske aktiva (med valutahedge) og CDS på nasjonalgjelden.

  However, there is always a chance that the facts might change. If so I will change my opinion (Keynes lett omskrevet).

  /Peter

 3. KH sier:

  Hei Peter

  Du missforstår meg. Jeg er ikke ute etter noen investeringsråd, men bare å prøve å forstå hva du mener.

  Når jeg leser innlegget ditt, tolker jeg deg dithen at du ser for deg at Koruda/Abe gjør noe uansvarlig med sin «pengetrykking» og at det er stor risiko for at det vil straffe seg på en eller annen måte. Er det riktig oppfattet av meg, eller har jeg missforstått totalt?

  Så hvilke negative konsekvenser ser du for deg for Japan? Det eneste jeg kan komme på, som henger sammen med «pengetrykking», er en inflasjon som spinner ut av kontroll. Men det er ikke det du frykter? Det er noe annet?

  For vi er vel enige om at 2% inflasjon (og kanskje 3,4 eller sågar 5% noen få år?) i Japan hadde vært en veldig god ting for dem, eller?

 4. Peter Warren sier:

  Med all respekt, er jeg ikke opptatt av om du mener at jeg «traff» eller ikke. Det er våre investorer vi arbeider med å gi så god risikojustert avkastning som mulig. Bloggen er ingen markedsanbefalingstjeneste, men uttrykker det synet jeg har eller belyser enkelte temaer. Vi er forvaltere, ikke investeringsrådivere. Har vi sterke meninger om noe sier det se selv at vi sannsynligvis også implementerer det i de porteføljene som er egnet til det. I tilfellet Japan har vi vært long USD/JPY lenge og vi er også short JGB. Bloggen føler imidlertid intet ansvar for å redegjøre for en eventuell endring i syn eller om vi velger andre aktiva eller strategier for å uttrykke vårt.

  Hvis du er ute etter konkrete råd kan du få så mange du vil daglig gitt ved å lese Finansavisen e.l. Her står selgere i kø for å fortelle deg om alle doblingskandidater.

  Hvorvidt det er markedet som ikke tror på inflasjon eller det faktum at BOJ nylig vedtok å bruke $750 milliarder i måneden for å kjøpe statsobligasjoner, kan være verdt å tenke over. Spesielt tatt i betraktning av at renten har steget fra 0.4% til 0.6% etter at man forsøkte å svekke renten ytterligere.

  /Peter

 5. KH sier:

  Hei igjen Peter

  Hva mener du med

  «Dråpen av ytterligere pengetrykking som ikke resulterer i markedsoppgang, men som av markedet betraktes som så mye gjeld at dette går galt.»

  Hva går galt? Snakker vi fortsatt om hyperinflasjon eller kanskje statsbankerott i Japan?

  Hvilken tidshorisont ser du på dette? 6 måneder, 1 år, 5 år, 10 år eller 100 år?

  Gi meg en eller annen tidsfestet konsekvens, så kan man sjekke i ettertid, hvorvidt du traff eller ikke.

  Idag tror tydligvis ikke markedet på noen inflasjon i det hele tatt, siden de vil låne Japan til en 10-års fastrente på 0,5-0,6%.

  Og 10 årig japansk statsobligasjon yielder fortsatt godt under tallet for 12 måneder siden.

 6. Peter Warren sier:

  Dråpen av ytterligere pengetrykking som ikke resulterer i markedsoppgang, men som av markedet betraktes som så mye gjeld at dette går galt.

  /Peter

 7. Peter Warren sier:

  Hei Odd,

  Å være på minus-siden med en handel betyr ikke at du har valgt feil. Det kan være en ren midlertidig tilfeldighet. Husk at selv en stjerne-trader som f. eks har 90% treff, taper på 1 av 10 handler.

  Det som er viktig er at du noterer så mye du kan rundt hver handel du gjør, slik som hvorfor du gjorde handelen, hvordan den utviklet seg og resultatet. Over tid vil du se ditt eget mønster og kan korrigere dette for å redusere tap eller tjene mer.

  Trading er en ekstrem «konkurranseidrett» hvor dine konkurrenter idag sitter i alle verdensdeler og stirrer etter de samme mulighetene som deg. Hvis du ikke er på ditt beste, vil penger bli tatt fra deg.

  Markedet er hva det er og konkurrentene kan du i liten grad påvirke. Alt du kan forbedre er deg selv. Alle «feil» inneholder informasjon du kan lære av. Hvis du ikke gjør det er tapet bortkastet.

  Du finner henvendelser til litteratur i flere blogger jeg har skrevet. Noen videosnutter om dette er det også. Sjekk ut de to siste bøkene til Jack Schwager.

  /Peter

 8. Peter Warren sier:

  Basert på at mange lands valuater blir utvannet av pengetrykking er realaktiva attraktive.

  /Peter

 9. KH sier:

  Hei

  Hvilket beger renner over? Kuroda (og Abe) prøver fortvilt å få opp inflasjonen i Japan til 2% i løpet av to år. Tror du ikke de vil lykkes med det? Eller er du nå ute igjen med spådommer om galloperende Zimbabwe hyperinflasjon? Er det det begeret du mener vil renne over?

 10. odd sier:

  Hei,
  Jeg har ikke sett deg svare på lignende innlegg, meg jeg gjør uansett ett forsøk.

  I slutten av juli anså jeg det som sannsynlig at børsen skulle nedover, så jeg kjøpte BEAR OBX X3 HA. Hovedindeksen var da på ca 420.

  Man treffer jo aldri toppen eller bunnen, og siden børsen steg og det poppet inn negative signaler og toppen antagelig var nær, så kjøpte jeg etterhvert flere BEAR OBX X3 HA.

  Slik gikk dagene og historien med kjøp gjentok seg 4 ganger til. Siste kjøp i midten av mars.

  I og med at jeg pr i dag er i minus på strategien, så har jeg valgt helt feil.

  Klassisk taxi-sjafør-/ Vollevik-strategi, men har hele tiden vært overbevist om at børsen skal snu og seile nedover.

  I etterpåklokskapens lys så er det lett å tenke at jeg har «sett og lest» negative signaler hele veien og totalt ignorert de motsatte signalene.
  Aldri turt å ta tap, fordi det kommer til å snu hvert øyeblikk.

  Jeg er takknemlig for kommentarer eller tips til litteratur slik at jeg på sikt slår avkastningen til Vollevik på børsen.

  På forhånd takk.

  Odd

 11. odd sier:

  Hei,
  Hvis aksjemarkedet faller, plasser pengene i gull.
  Men hvilke scenarier ser du for deg nå som prisen på gullet raser?