Bankvirksomhet 101

Det kan synes som få har tatt innover seg den endrede forretningsmodellen til banker. Dette til tross for at den er viktig å forstå samfunnsøkonomisk, ikke minst fordi det er skattebetalerne som på en eller annen måte ender opp med å ta regningen på de fleste områder.

I påvente av en bredere gjennomgang, kan dagens Wall Street Journal eksempel være en illustrasjon å tenke over.

I desember 2007 mistet en ansatt i Goldman Sachs jobben for å ha påført Goldman Sachs et tap på $118.4 millioner (NOK 680 millioner med dagens kurs). Megleren Matthew Taylor hadde gått utover sine handelsfullmakter i et forsøk på å oppnå en bonus i størrelsesorden $1-2 millioner.

Da tapet oversteg $100 millioner tilstod Taylor at han hadde skjult en posisjon på $8.3 milliarder fra sin arbeidsgiver.

Taylor fikk umiddelbart sparken og Goldman Sachs varslet myndighetene om tapet. I januar 2008 varsles Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) om Taylor-saken. FINRA har blant annet en database som inneholder opplysninger om alle ansatte innen finans som må ha autorisasjon i forbindelse med sin yrkesutøvelse.

Dette viser seg å ikke være til noen hindring for at Taylor får ny jobb i en konkurrerende bank bare to måneder senere. Morgan Stanley er mer enn glad for å få Taylor ombord.

En ansettelse som Morgan Stanley fortsetter å være mer enn fornøyd med de neste fire årene. Taylor sier opp i Morgan Stanley i august 2012 uten noen dramatikk.

Dramatikken begynner ikke før Taylors rettssak i forbindelse med Goldman Sachs kommer opp i april 2013. Taylors tilstår svindelen og tapet og takket være at Goldman Sachs knapt ønsket ham straffet(?), innstilles det på en svært mild dom.

Man kan bare spekulere i hvorfor Goldman Sachs ønsker at en tidligere ansatt som har kostet dem over hundrede millioner dollar i tap og ytterligere $1.5 millioner i forlik for å unngå tiltale, skal tas i med silkehansker.

Det samme mener imidlertid ikke Morgan Stanley som ansatte Taylor vel vitende om hva som skjedde hos Goldman Sachs og som selv ikke har tapt en cent på Taylor. Tvert imot ser Morgan Stanley sitt snitt til å kreve tilbake mellom $100.000 og $200.000 av bonusen på totalt $1.6 millioner som Taylor hadde opptjent da han sluttet.

Penger spart er penger tjent i bankverdenen. Med økte regulatoriske krav må bankene tydeligvis hente inntekter der de kan.

msgs

 

Kommentarfeltet er stengt.