Ytterligere et instrumentvarsel

The Dow Theory er en markedsindikator som har fått sitt navn av grunnlegger av nyhetsbyrået Dow Jones og daværende deleier og redaktør i avisen Wall Street Journal, Charles Dow. Teorien ble fremlagt allerede på slutten av 1800-tallet. I realiteten var det imidlertid Wall Street Journals fjerde redaktør, William Hamilton, som gjorde teorien praktisk anvendbar. Dette skjedde etter Charles Dows død i 1902.

I korthet krever Dow Theory ut på at bevegelser i Dow Jones Industrial Average (DJIA) må bekreftes av en tilsvarende bevegelse i Dow Jones Transportation Average (TRAN). Dette gjelder særlig ved nye topper eller bunner.

En slik bekreftelse gir kredibilitet til retningen av trenden, mens divergens (hvor TRAN ikke følger opp) stiller bevegelsen til DJIA i tvil.

Den senere tid har det blitt fokusert mye på DJIA i media. Årsaken er at denne var den første av de kjente amerikanske aksjeindeksene som gikk til ny all time high. Som følge av dette ble også Dow Theory til stadighet trukket frem og forklart på de fleste amerikanske tv-stasjoner.

Utviklingen styrket det ønskede budskapet og ga innslagene både fyllstoff og kredibilitet. Det er således interessant å observere hvordan den senere tids divergens har blitt forbigått i stillhet. Det vil neppe være galt å hevde at denne divergensen ikke synes å passe inn i virkeligheten vi nå ønsker.

Hvorvidt Dow Theory denne gangen stemmer får tiden vise. Så langt er den bare ytterligere et instrument som ber oss være årvåkne.

dj

 

4 kommentarer to “Ytterligere et instrumentvarsel”

 1. Peter Warren sier:

  Vi har valgt å gjøre det i USD og gjennom opsjoner. Årsaken til dette er at vi man i tillegg til utvanningseffekten i Yen også kan få med seg etterspørselen etter USD som kommer fra japanske pensjonskasser som nå selger JGB og kjøper US treasuries for å få høyere yield.

  Vi kommer imidlertid ikke til å opptre statiske, men vurdere å bytte til andre valutaer (som f.eks NOK hvis denne fortsetter å svekke seg).

  /Peter

 2. Heine sier:

  Det vil kanskje være vel så effektivt å ta en eksponering i yen om man ønsker å profitere på BOJs pengetrykkingen? Hvilke valuta bør den etter din mening krysses mot i så fall? USD trykkes jo også og kan EUR komme etter?

  /Heine

 3. Peter Warren sier:

  Effekten av at BOJ kjøper tilbake sin egen gjeld gjennom pengetrykking er at de utvanner sin valuta, noe som bør føre til ytterligere kursfall. Fall i kursen på Yen gjør Japans eksportindustri mer konkurransedyktig og derved lønnsom.

  Siden det er kursfallet i yen som er en stor drivkraft bak aksjeoppgangen er det viktig at du enten velger et fond som kurssikrer sin yen-eksponering eller gjør dette selv gjennom en valutatermin. Hvis ikke risikerer du se at en god del av aksjegevinsten din vil bli spist opp av fall i valutakursen.

  /Peter

 4. Odd sier:

  Anser du det som en god deal å kjøpe japanske fond nå som de skal pumpe inn ufattelige store summer med penger?