Ingen seigpining i Kina

Med unntak av Japan har samtlige aksjemarkeder i land hvor det pågår kvantitative lettelser vist en fallende utvikling den senere tiden.

Sentralbankenes direkteinnsprøytning av milliarder i kapitalmarkedene har inntil i år vært et sikkert kjøpssignal for aksjer. Faktisk så sikkert at svært mange investorer har lånefinansiert sine aksjekjøp i den tro at myndighetene kommer til å bære risikoen dersom situasjonen skulle bli alvorlig.

Resonnementet har ikke vært helt på villspor ettersom både Sveriges Riksbank og ECB begge økte sine pengeinnsprøytninger etter at både kursfallene fortsatte og volatiliteten steg.

Dessverre hjalp dette kun midlertidig, noe som fikk tidligere Goldman Sachs direktør – nå ECB-sjef – Mario Draghi til å uttale at markedet måtte forvente økte svingninger.

Slikt hjelper alltid å få vite i ettertid.

På samme måte som vi så langt blir fortalt at kursfallet i aksjemarkedet til verdens viktigste land med hensyn til den globale økonomiske utviklingen, heller ikke betyr noe.

«Alle» kan nå fortelle oss at aksjemarkedet i Kina hadde steget for langt og kunne ventes å falle. Det kjedelige er at de samme «alle» ikke advarte mot dette før kinesiske aksjer falt 19% på bare ni børsdager.

Hadde de så gjort kunne investorene i det minste ha redusert belåningen istedenfor det motsatte. Det er den senere tiden blitt opplyst at lånefinansierte aksjekjøp i Kina har nådd nivåer man aldri tidligere har sett.

Kinesiske meglerhus kan etter loven maksimalt gi 2:1 giring så de som har nøyd seg med dette er kun ned 38%.

Det har man imidlertid omgått gjennom opprettelsen av strukturer og produkter som gir langt høyere belåning. Collateralized Debt Obligations (CDO), som ble så kjent under finanskrisen, og andre strukturer har muliggjort vesentlig høyere giring.

Med 3:1 giring er man ned i underkant av 60%, med 4:1 i underkant av 80%, mens for de med over 5:1 er det hele over. På ni børsdager.

I realiteten gjelder dette for de fleste nevnt i siste avsnitt dersom de ikke kunne stille opp med tilleggssikkerhet. I det minste ble man ikke utsatt for seigpining. Et kursfall på over 8% i morges sørget for det.
Shanghai
Som en saksopplysning kan nevnes at det bare siden mars i år er blitt opprettet 4000 ulike Kina-fond som benytter belåning.

7 kommentarer to “Ingen seigpining i Kina”

 1. erik røys sier:

  Takk Peter.Inspirerende for å gå videre med dette.

 2. Peter Warren sier:

  De fleste meglerhus har idag tilgang til utenlandske aksje- og indeksopsjoner. Jeg bruker selv internasjonale interdealer brokere til dette, men dette fordrer at du benytter en Prime Broker eller har konto hos et clearingmedlem. Fordelen med å bruke de sistnevnte er at du oppnår langt bedre priser når du handler (priser som er innenfor kjøps-/salgs spreaden).

  Nei jeg mente ikke straddle, men put spreads (hvor du kjøper en put opsjon og samtidig utsteder en annen put opsjon med lavere innløsningskurs. Gevinstpotensialet ditt er differansen mellom disse – minus dine omkostninger). En slik kombinasjon gjør deg mindre utsatt for prisnivået på opsjonene i øyeblikket, ettersom du både er kjøper og utsteder av opsjoner. Du betaler også mindre ettersom nettoutlegget ditt er prisen på opsjonen du kjøper minus det du får inn for opsjonen du utsteder. Risikoen din er begrenset til ditt netto utlegg, men her er også gevinstpotensialet ditt blitt begrenset til differansen mellom innløsningskursene – minus omkostninger. Jeg ville bedt en market maker om pris og ikke forsøkt å handle disse på skjerm med mindre du er i besittelse av et avansert handelssystem for opsjoner.

  Skew reflekterer markedets forventninger (gjennom opsjonsprisene) til om store bevegelser vil skje til oppsiden eller til nedsiden. Med unntak av Nasdaq-opsjoner i 2000 har skew alltid reflektert at markedet er mer redd for en stor bevegelse til nedsiden, enn oppsiden. Med andre ord at faren for et kraftig kursfall er større enn faren for en tilsvarende kursoppgang. Du har sikkert hørt at når aksjer faller skjer dette fortere enn de stiger. Skew reflekterer dette gjennom opsjonsprisingen.

  Et put opsjon med innløsningskurs f.eks 20% under dagens kurs vil være dyrere enn en kjøpsopsjon med innløsningskurs 20% over dagens kurs. Forskjellen dette utgjør i implisitt volatilitet (volatiliteten som ligger til grunn for prisingen av disse opsjonene) er det vi kaller «skew».

  /Peter

 3. erik røys sier:

  Netfonds har bare European puts og Call i opsjoner på OBX.Hvor handler man Eurostoxxs50 opsjonene?Er det en straddle du tenker på nå som det er volatilt?Skew(osv) har jeg ikke hørt om.Hva er det?Takknemlig for svar?

 4. Peter Warren sier:

  Det kommer an på hvor stort fall du ønsker å beskytte deg mot. En OBX 560 put er ca. 11% OTM idag. På grunn av Hellas er forøvrig alle opsjonspriser (den implisitte volatiliteten) markert høyere enn de var i forrige uke.

  Var jeg deg ville jeg spurt market maker (DNB) om pris før du slo til. OBX-opsjonene er ikke veldig likvide og prisene på skjerm er derfor ofte bredere enn det reelle markedet.

  Selv pleide jeg å bruke Eurostoxx50 opsjonene. Her er volumet meget stort og spreadene smale. Pga Hellas er disse nå klart høyere priset. Det kan derfor lønne seg å gjøre opsjonskombinasjoner for å redusere kostnaden og volatilitetsrisikoen.

  /Peter

 5. erik røys sier:

  Fant en OBX5X560 til desember Eur put med kurs rundt 21.00 i dag.Var det noe sånt du tenkte på.

 6. Peter Warren sier:

  Opsjoner på aksjeindekser er fortsatt historisk lavt priset. Dette skyldes at mange fortsatt er utstedere av disse i jakten på avkastning. Skew (out-of-the-money (OTM) put volatilitet versus samme delta OTM call volatilitet, er heller ikke dyr.

  /Peter

 7. erik røys sier:

  Historien gjentar seg.Alle skal kjøpe aksjer-nei det er nesten over -med gearing og det hele.Det spennende er hvor dyp korreksjonen globalt blir?Alle har forklaringer i etterkant(til kundene),mens de selv er ute for lenge siden.Kan du anbefale et godt sikringsinstrument for fall som er rimelig priset?