Tradinghus – en spennende arbeidsgiver

Tradinghus (PropShops – gatespråk for «proprietary trading firms») skiller seg fra forvaltnings- og meglerhus ved at de kun bedriver handel for egen regning. De har ingen kunder og utfører med andre ord ikke samtidig meglertjenester eller forvalter eksterne penger.

Tradinghus, være seg de som utelukkende baserer seg på teknologi (HFT), eller de som også har diskresjonære tradere (tradere som selv bestemmer når de skal kjøpe og selge) er vanlige i de fleste land.

I Norge finnes det, som omtalt i tidligere blogg, bare noen veldig få slike. Det finnes derimot flere kontorfellesskap. Disse er i realiteten mer informasjonsfellesskap enn tradinghus.

I kontorfellesskapene forsøkes det kollektivt å finne nye idéer, dele informasjon og være til støtte for hverandre. Leietakerne er imidlertid individuelt ansvarlig for egen risiko og inntjening.

De reelle PropShop’ene skiller seg igjen i to leire. De som kun tar inn erfarne medarbeidere med solide resultater – som for eksempel Point72 Asset Management (tidligere SAC Capital) – og de som er villige til å satse på tradere med liten erfaring.

Sistnevnte foretak har gjerne skaffet seg IB-status (Introducing Broker) slik at eierne også får en andel av kurtasjen som traderne genererer.

I førstnevnte tilhører all kapitalen selskapet og traderne får tildelt en andel av denne. Risikokontrollen er svært streng og følger ofte malen som kjente hedgefond som Millenium, BlueCrest og Brevan Howard pålegger sine tradere.

Hos disse er det slik at hvis en trader taper 3% av kapitalen denne ble tildelt på begynnelsen av året, blir allokeringen halvert. Tapes ytterligere 3% av det gjenværende beløp må man finne seg en annen jobb.

I den andre modellen opptrer tradinghusene også som inkubator for personer som ønsker å bli tradere.

Søkere blir tatt inn til intervju hvor de må demonstrere kunnskap om markedene og samtidig beskrive hvordan de planlegger å tjene penger. I denne modellen må søkere selv kunne stille med noe egenkapital. Resten får de tildelt ut ifra hvilke instrumenter de planlegger å handle i og risikoen som oppfattes å ligge i strategien traderen har valgt.

For at de uerfarne skal forstå alvoret av risikokontroll, er allokeringen strukturert slik at dersom man taper penger er det traderens egenkapital det først går ut over. Blir egenkapitalen for liten må den ulykkelige inn med mer penger for å få lov til å fortsette.

Lønnen i begge modeller er en andel av egen inntjening, så alle involverte har en interesse i at kapitalen ivaretas.

Mens tradinghus er strenge når det gjelder disiplin, kan de ellers være meget hyggelige arbeidsplasser. Det finnes idag planer for et slikt foretak i Norge.

Nedenstående er tatt fra hjemmesiden til en PropShop som ble startet i 2011. Av diskresjonshensyn har jeg erstattet selskapets navn med en «X»:

Compensation: X prides itself in offering a highly competitive salary commensurate with experience, as well as a performance based bonus. We recognize the value each person adds.

Diverse and Inclusive Environment: We encourage diversity among X members. We hire people based on their talents and know that talent comes from all different backgrounds and places. Our environment is inclusive and we believe the only way to treat people is with respect. Even bad ping pong players deserve to be treated with kindness.

After Work Events: Speaking of ping pong, we have a lot of after work events to bring the teams together. The day can be filled with a lot of challenging work so we want to make sure we get together without work on the mind. Happy hours, ping pong, poker, trivia, sports and cultural trips are just a few of the things that get people together. While not everyone is an athlete, some just mathletes, X also sponsors teams that people may be a part of with X or on their own with their friends. There are also pretty formal events like our annual holiday party and summer event.

Medical, Dental, Vision: Our benefits are the tops. We offer a few different options so that each person can make the best choice for them, including a no cost plan for them and their families.

401(k): We are excited to think about your future so we offer retirement benefits with a company match.

Vacation and Time Off: Our offering is as competitive as it gets; open.

Food: Our kitchen’s stocked with the snacks you crave throughout the day. We also cater in lunch and have breakfast on hand. If you want to order in, we can do that for you as well.

Health: We have a gym, in our building, for easy access, showers in case you bike in, and a full wellness program we want everyone to take advantage of at X.

Other Perks: 100% tuition reimbursement, transportation benefits, opportunities for onsite learning or on your own, Zen Room for a quick moment of relaxation, private space for nursing mothers, onsite ping pong, chess, foosball, cards, and of course cocktails and mocktails fridges for the Friday wind down,

Dress: Come as you please. We don’t have any clients to worry about so we are pretty comfortable with you being you in your most comfortable form.

PropShops tiltrekker seg mennesker som har stor nok tro på egne ferdigheter at de er villige til å risikere sine egne penger for å få tilgang til en arbeidsplass som har kunnskap, markedstilgang, infrastruktur og coaching.

Her teller det ikke at du har kunnskaper om riktige hyttefelt, vin, dressmerker og slips. Du blir kun vurdert ut ifra hvor god du er til å kontrollere risiko og til å tjene penger.

Jump_Tradingfloor

4 kommentarer to “Tradinghus – en spennende arbeidsgiver”

 1. Peter Warren sier:

  Hei Jørgen,

  Det finnes idag allerede to slike i Oslo. Begge rene teknologidrevne HFT’er.

  Foretaket som er på planleggingsstadiet vil være et selvstendig foretak med en kombinasjon av diskresjonære og programstyrte tradere. En utenlandsk bank har vist interesse for prosjektet (foretaket vil være selvstendig) og det samme har et forsikringsselskap.

  Det synes forøvrig opplagt fra henvendelser jeg har mottatt etter bloggen, at det er stor interesse blant etablerte og aspirerende tradere for noe i denne retning.

  Mulig jeg skriver en blogg om dette for å slippe å gjenta meg selv overfor de som henvender seg.

  /Peter

 2. Jorgen sier:

  Jeg har personlig erfaring fra flere amerikanske prop trading selskaper og kan for andre leserer bekrefte at de er meget spennende og attraktive arbeidsplasser.

  Du skriver: «Det finnes idag planer for et slikt foretak i Norge.» Av nysgjerrighet hadde det vart spennende a hoere mer om disse planene. Er dette noe du kan utdype? (Evt. pa mail)

 3. Peter Warren sier:

  Hei Niels,

  3%-regelen har vist seg å være et avgjørende kriterium når det gjelder å plukke de beste traderne. Hedgefondet Millenium som «oppfant» modellen har eksistert i 25 år. 24 av disse årene har fondet gitt positiv avkastning. Fondet har levert en annualisert avkastning på 14% med svært lav volatilitet. Det finnes til sammenligning ingen aksjefond og svært få andre typer fond som har klart noe tilsvarende.

  En god trader er en som har en matematisk «edge» (en metode som vi statistisk kan si har en sannsynlighet >50% for gevinst). Dersom man besitter disse ferdighetene bør man bruke «modellen» man har så ofte som mulig og helst på en måte som er uavhengig av de andre posisjonene man tar.

  En aksjeinvestor som er avhengig av at aksjemarkedet stiger for å tjene penger, vil ha store vanskeligheter med å levere et slikt resultat ettersom alle investeringene denne gjør er prisgitt én faktor, nemlig at aksjemarkedet stiger. De fleste aksjeinvestorer opplever 20-50% fall i sine verdier ved ujevne mellomrom, noe som nettopp gjør at de selger på frykt og kjøper på euforie. Resultatet av dette er at gjennomsnittsinvestoren har langt lavere avkastning enn aksjemarkedet, ofte mindre enn 1/3 av avkastningen som en aksjeindeks gir over tid.

  Det kreves helt andre ferdigheter for å kunne levere gode resultater med lav risiko.

  Har man derimot kontinuerlig en rekke posisjoner som: 1) har større enn 50% for gevinst og 2) er uavhengig av hverandre er det ikke noe poeng å ta mye risiko på én posisjon. Man tjener penger på å ha sannsynligheten på sin side.

  Millenium har totalt ca. 170 uavhengige trading-grupper. Disse handler forskjellige aktivaklasser og har ulike strategier. Denne diversifiseringen og fokus på risikokontroll er grunnlaget for fondets enorme suksess.

  /Peter

 4. Niels sier:

  Vil ikke utskiftningen i slike miljøer være stor på grunn av 3%-reglene? Tror du en slik grunnleggende visjon vil påvirke holdningen til traderne? F.eks. at de moderer seg for å holde eventuelle tap så små som mulig? (Kan ingenting om denne delen av bransjen, så derfor jeg spør)