Arkiv for 8. desember, 2015

If you can’t beat them.. (2)

tirsdag, 8. desember, 2015

Klagene mot High Frequency Traders (HFT) fortsetter å være mange og noen er opplagt velbegrunnet.

Når vi leser om en kjent storbank som nettopp har fått $150 millioner i bot for å ha brukt slik teknologi for å svindle sine kunder, blir markedet neppe beroliget. Ei heller at en rekke andre kjente storbanker er under etterforskning for det samme.

En dommer i Chicago avviste forøvrig nylig et søksmål fra investorer som påstod at USAs største furures-børs, Chicago Mercantile Exchange, tillot HFT-firmaer å se ordrene før resten av markedet.

Den økte hastigheten er imidlertid kommet for å bli og dette har betydning for oss alle. Det er derfor bedre å forstå hvilken betydning den har enn å overse eller motarbeide den.

Store institusjonelle ordre har alltid blitt utnyttet av meglerhus. Det eneste som er nytt idag er at meglerhusene ikke er alene om dette og idag sannsynligvis mindre «flinke» til dette enn HFT’ene.

Den mest effektive strategien mot dette er å «randomise» ordrene. Det vil si å benytte dataprogrammer som sørger for at størrelsen på del-ordrene og frekvensen mellom disse opptrer så tilfeldig som mulig.

Et stort og kjent hedgefond ansatte nylig et par HFT-nerder for å se om de kunne identifisere ordrene deres i markedet. Den eneste informasjonen de fikk var i hvilke futures-markeder fondet handlet, størrelsen på fondet og hvilken tidshorisont modellene hadde. Informasjonen var offentlig tilgjengelig.

For å gjøre historien kort, medførte resultatet at fondet nå har laget en avansert ordre-randomiser.

Det vil imidlertid alltid være slik at noen forsøker å finne opp ny teknologi, lete etter svakheter i den eksisterende eller forbedre denne. Dette kalles progresjon.

Initielt vil de etablerte forsøke å forhindre den, flertallet vil overse den, mens mindretallet vil forsøke å nyttegjøre seg den.

Generelt ville progresjon gått raskere hvis vi sluttet å motarbeide den og i stedet ble med på reisen.

Flow Traders er en internasjonal HFT-market maker som ble børsnotert i juli i år. Selskapet har kontorer i Europa, USA og Asia og stiller priser på 94 markedsplasser i 32 land.

Flow Traders
Infront-chartet viser kursutviklingen til Flow Traders sammenlignet med utviklingen på S&P-500 og Oslo Børs indeks i samme tidsrom.