If you can’t beat them.. (2)

Klagene mot High Frequency Traders (HFT) fortsetter å være mange og noen er opplagt velbegrunnet.

Når vi leser om en kjent storbank som nettopp har fått $150 millioner i bot for å ha brukt slik teknologi for å svindle sine kunder, blir markedet neppe beroliget. Ei heller at en rekke andre kjente storbanker er under etterforskning for det samme.

En dommer i Chicago avviste forøvrig nylig et søksmål fra investorer som påstod at USAs største furures-børs, Chicago Mercantile Exchange, tillot HFT-firmaer å se ordrene før resten av markedet.

Den økte hastigheten er imidlertid kommet for å bli og dette har betydning for oss alle. Det er derfor bedre å forstå hvilken betydning den har enn å overse eller motarbeide den.

Store institusjonelle ordre har alltid blitt utnyttet av meglerhus. Det eneste som er nytt idag er at meglerhusene ikke er alene om dette og idag sannsynligvis mindre «flinke» til dette enn HFT’ene.

Den mest effektive strategien mot dette er å «randomise» ordrene. Det vil si å benytte dataprogrammer som sørger for at størrelsen på del-ordrene og frekvensen mellom disse opptrer så tilfeldig som mulig.

Et stort og kjent hedgefond ansatte nylig et par HFT-nerder for å se om de kunne identifisere ordrene deres i markedet. Den eneste informasjonen de fikk var i hvilke futures-markeder fondet handlet, størrelsen på fondet og hvilken tidshorisont modellene hadde. Informasjonen var offentlig tilgjengelig.

For å gjøre historien kort, medførte resultatet at fondet nå har laget en avansert ordre-randomiser.

Det vil imidlertid alltid være slik at noen forsøker å finne opp ny teknologi, lete etter svakheter i den eksisterende eller forbedre denne. Dette kalles progresjon.

Initielt vil de etablerte forsøke å forhindre den, flertallet vil overse den, mens mindretallet vil forsøke å nyttegjøre seg den.

Generelt ville progresjon gått raskere hvis vi sluttet å motarbeide den og i stedet ble med på reisen.

Flow Traders er en internasjonal HFT-market maker som ble børsnotert i juli i år. Selskapet har kontorer i Europa, USA og Asia og stiller priser på 94 markedsplasser i 32 land.

Flow Traders
Infront-chartet viser kursutviklingen til Flow Traders sammenlignet med utviklingen på S&P-500 og Oslo Børs indeks i samme tidsrom.

4 kommentarer to “If you can’t beat them.. (2)”

 1. Peter Warren sier:

  Jeg tror det viktigste en trader eller investor gjør er å benytte en strategi som harmonerer med ens personlighet. Det sagt så finnes det begrensninger. Det er ikke idag mulig å drive «pek & click» trading og tro man kan konkurrere på hastighet. I det ultrakortsiktige bildet er det maskinene som råder. De reagerer på prisforandringer på en brøkdel av et millisekund, mens hjernen vår bruker 100 millisekunder på å oppfatte at en kurs har forandret seg.

  Hvis man ønsker å nyte godt av akkurat den aktiviteten kan man enten kjøpe aksjer i et slik selskap, eller forsøke å utvikle teknologi selv. Sistnevnte er en krevende og kostbar affære.

  De som har underholdning som årsak for investering vil raskt oppdage at underholdning er noe vi betaler for. Skal man gjøre dette selv med mål om å tjene penger bør man ha en klar plan for hvordan man skal gå frem. Man må i tillegg være endringsvillig for markedet er i kontinuerlig endring. De siste par årene har det foregått noen av de største endringene jeg har vært vitne til. Disse er i stor grad maskert av de kvantitative lettelsene og følgelig synes svært få å ha fått dem med seg.

  /Peter

 2. erik røys sier:

  Aksjefaget er litt som mattefaget ser det ut til.I matte er det ikke lenger om å gjøre og forstå kompliserte sammenhenger som gjelder for å få god karakter.Det som gjelds er å lære seg og bli sikker på å trykke raskt på ulike kalkulatorkombinasjoner så er det ikke så nøye med å forstå det som foregår.Det det dreide seg om før i aksjefaget var å sette seg i selskapers regnskaper-så kanskje følge med på teknisk analyse for timing.For oss mere langsiktige investorer kan man fortsatt tjene penger på den strategien,men det later til at pengene i dag tjenes mest effektivt med robothandel som du antyder.Er det mere gunstig for oss «gamlinger» som ikke kan bruke for mye tid på aksjer å få andre til å gjøre jobben for oss?Har du noen gode råd Peter?Helt vil man jo heller ikke legge vekk tradingen.Det er blitt en livsstil en trives med uavhengig av avkastning.(så lenge den holder seg positiv over tid).

 3. Peter Warren sier:

  Jeg har aldri brukt retail-systemer, så jeg vet ikke hvilke av disse som tilbyr hva. Trading Technologies (TT) gjør det mulig å skrive handelsregler for andre enn dataeksperter som med ett tastetrykk kan settes i «produksjon».

  Det mest vanlige er at man definerer regler og deretter programmerer disse selv i Java, Python, C++, Visual Basic og lignende. Deretter brukes FIX-protokoll for å kommunisere med handlesplattformene.

  Hvis man ikke er en meget habil programmerer bør man bruke templater fra f.eks plattformleverandører som du foreslår. Tilbyr disse avanserte ordretyper som tidsbegrensede ordre, OCO, iceberg, stop losser som er dynamiske etc. har man et fundament å gå ut ifra.

  Generelt ønsker vi å vise ordrene våre i markedet så kort tid og så lite som mulig for å forhindre at disse skal bli kartlagt av andre og utnyttet.

  /Peter

 4. Aksel sier:

  Hvis man selv ønsker å lage noen regler og få en robot til å følge det opp, hvor er et godt startpunkt? Regner med at det finnes tilgjengelig programvare som en amatør da kan koble opp mot f.eks. Netfonds API som er tilgjengelig?