Følg planen!

«Humans are powered by both emotion and rational thought, and when emotion and reason conflict, emotion will often trump reason and be a larger influence on our decision-­making ability.» -Andrew Menaker

Den erfarne strategen Peter Hermanrud viste nylig til en undersøkelse hvor mengden av dagslys kunne forklare sesongmessige variasjoner i aksjeavkastning på den nordlige halvkule.

Det er alltid interessant når markedsaktører bringer annen informasjon enn den alle følger med på til torgs. Holberg, Skagen og Nordnet er også flinke til dette.

Troverdigheten og omdømmet til disse øker ytterligere når informasjonen ikke alltid peker i samme retning som der forvaltningsselskapet eller meglerhuset har egeninteresse.

Peter Hermanruds undersøkelse går tilbake 31 år og viser at dersom man kun hadde investert på Oslo Børs fra desember til mai hvert år, ville man ha oppnådd en annualisert avkastning på 15.1%.

Midler plassert på Oslo Børs i perioden fra juni til november har i gjennomsnitt hatt en negativ avkastning på 2.4%.

Hvis man tror på denne effekten vil det opplagt logiske være å kun ha penger investert i aksjer i perioden desember til mai, for deretter å nyte livet uten markedsrisiko den resterende delen av året.

I virkeligheten viser det seg at det mest lønnsomme for de fleste sparere er å bli sittende i ro. Årsaken til dette er at de fleste ikke er i stand til å følge selv den enkleste plan.

Har de først solgt med suksess i mai, er det ikke slik at man brenner etter å kjøpe igjen 1. desember. En haug av faktorer dukker opp som vanskeliggjør denne avgjørelsen.

Hvis markedet temporært ser svakt ut, ønsker de fleste å vente til det «ser litt bedre ut». Når kursene har steget og det «ser bedre ut», angrer man på at man ikke kjøpte første gangen og vil vente til markedet «kommer litt tilbake».

Hvis markedet «kommer litt tilbake» ser det svakt ut og man vil ga «vente litt til». Går det i stedet videre opp, orker man ikke kjøpe fordi det er blitt enda dyrere og man tok feil og sånn går «dagan».

Man vil være utsatt for nøyaktig det samme skulle man være heldig å eie aksjer i mai. «De fleste mener markedet ser sterkt ut og kan gå minst 20% til». Aksjemeglere mener alltid at markedet skal opp minst 20%! Det burde de fleste ha lært seg på samme måten som det hver dag finnes minst én «doblingskandidat» i Finansavisen.

Det Boston-baserte analysebyrået Dalbar har siden 1976 studert investorenes adferd i aksje- og obligasjonsfond. Resultatet viser at disse konsekvent oppnår langt lavere avkastning enn markedet.

Målt over de siste 30 årene viser studien at den gjennomsnittlige fondsspareren bare har klart å oppnå 1/3 av aksjemarkedets avkastning. Ikke i noen måleperiode har den gjennomsnittlige fondssparer klart markedsavkastningen (se nedenstående tabell).

Årsaken ligger hos investorene selv. De kjøper som regel etter at markedet har steget og selger etter at markedet har falt.

Dette er diamentralt motsatt av verdens enkleste investeringsråd, nemlig «kjøp lavt og selg høyt».

Årsaken er nøyaktig den samme som hos kortsiktige og mer aktive investorer. De færreste er i stand til å følge sin egen investeringsstrategi.

I stedet lar man media eller andre påvirke seg til å ta beslutninger som ikke var en del av planen.

Man definerte seg i utgangspunktet som en langsiktig investor, men lar seg forvandle til en kortsiktig «market timer» så snart pengene er plassert og man føler frykt eller grådighet på kroppen.

Studier viser at vår mentale innstilling kan forklare så mye som 60% av resultatet vi oppnår.

Sammenligner vi hvor mye tid som brukes på å forbedre det mentale, kontra tiden som brukes på å lese anbefalinger, analyser og nyhetsbrev finner vi et sterkt misforhold hos de aller fleste.

Et gammelt investeringsråd til den som ligger våken om natten og bekymrer seg over sine investeringer, er å selge unna nok til at man kan sove i ro.

Alternativet er å i utgangspunktet ikke risikere mer enn det man vet man tåler. Uansett, følg den opprinnelige planen!

Dalbar-2015-QAIB-Performance-040815

Kommentarfeltet er stengt.