Jens Stoltenberg

Dn.no rapportere i går noen oppsiktsvekkende uttalelser fra Norges statsminister. Uttalelsene kom i forbindelse med statsminister Jens Stoltenbergs halvårlige pressekonferanse.

Ifølge dn.no lød en av uttalelsene: «Det mest absurde er at når det går dårlig skal staten komme å redde dem, sier statsministeren om aksjemeglerne».

Landets statsminister synes å være grovt feilinformert hvis han er av den oppfatning at noen av landets aksjemeglere ble reddet av staten. De hverken ba om eller fikk én eneste krone.

Derimot ba banken som staten er hovedeier i om hjelp både fra staten og sine aksjonærer. Dette var utelatt i talen.

Litt senere i samme tale skal statsministeren ha sagt: «Noen av disse systemene er laget slik at meglerne får store gevinster når det går bra, og ingen tap hvis det går dårlig.» Også dette er feil. Meglerne får kurtasje om det underliggende aktiva utvikler seg bra eller dårlig. De er mellommenn. Det samme gjelder eiendomsmeglere, skipsmeglere, forsikringsmeglere og meglere av alle andre aktiva også.

De fleste vil ha full forståelse for at landets statsminister ikke har anledning eller tid til å skrive alle, eller sågar noen, av sine taler selv. Denne talen, forutsatt at dn.no gjenga den korrekt, er imidlertid av et innhold og en kvalitet som antyder at den må ha blitt skrevet på julebordet til Finansdepartementet. Det må i sannhet ha vært et lystig lag.

Vi kan bare håpe nyttårstalen skrives under mer edruelige forhold.

15 kommentarer to “Jens Stoltenberg”

 1. kristian sier:

  enig med deg i det, petter. man skal vaere forsiktig med knee-jerk reactions, saerskilt i forhold som endring av lover og forskrifter.

  naar det er sagt; det er en litt spesiell situasjon for aksjemeglere, les aksjeselgere; de blir beloennet ogsaa naar kunden taper betydelige penger paa handelen. for en skipsmegler fungerer det noe annerledes fordi de har en annen jobbstruktur og er avhengige av aa gi sin kunde rimelig added value for aa kunne sluttfoere en handel. og en skipmegler vil muligens ha jobbet i meget lang tid foer handelen blir signert.

  alle med relativt ok innsikt i diverse finansmarkeder gremmes ofte av «salgsargumentene» til aksjemeglere; det er helt tydelig at de veldig ofte er drevet av et kurtasjemotiv.

  for corporate meglere er saken annerledes. og er markedet villig til aa betale store summer til diverse corporateavdelinger saa er det selvsagt vanskelig aa argumentere at de ikke fortjener betalingen. men isolert sett er det paa den annen side meget lett aa si at de faar for godt betalt.

  stoltenberg er helt klart paa tynn is med sitt utsagn. han reddet jo selv dnbnor, som siden har hatt meget gode kvartalstall. (mange av oss lurer nok litt paa hvor/naar nedskrivingene kommer – det synes for meg som om dnb (og andre) er vel saa kreative som deler av sin kundeportefoelje naar det kommer til bokfoering..)
  og siden han har vaert med paa aa redde bankene kan man jo si at han utviser dobbeltmoral naar han tillater seg aa si at «meglere» tjener for gode penger. han kunne jo latt vaere aa hjelpe bankene i foerste omgang hvis han syns det er saa ille.

  neste gang haaper jeg stoltenberg er mann nok til aa snakke litt om sin egen bruk av konsulenter. det er jo en bransje som slipper skremmende lett unna. muligens fordi det er saa forbannet mange av dem i byraakratiet…

  k

 2. Peter Warren sier:

  Hei Gomoku. Jeg ser det poenget og har også en viss forståelse for det. Jeg hadde hatt full forståelse for det hadde man hatt den oppfatningen også når det gjaldt andre som tjener mye i samfunnet, men så er ikke tilfelle.

  Myndighetene er selv med på konkurransevridning innenfor denne næringen og det siste utspillet favoriserer av alle ting bankene samtidig som det befester deres posisjon. Dette er det motsatte av hva intensjonen har vært i USA og Europa forøvrig. Salongbolsjevisme på sitt verste og jeg kan garantere deg at de ikke kommer til å ta ansvar for følgende av disse beslutningene. /Peter

 3. Gomoku sier:

  Enig at man må kunne forvente mer presisjon fra landets statsminister. Her forsøkes det åpenbart å slå billig politisk mynt på folks misnøye med finansbransjen.

  Den misnøyen derimot, den er ektefølt og burde tas mer alvorlig av bransjen. Folk er oppriktig indignert over det de observerer. Aktørene i bransjen tjener uforholdsmessig mye penger i gode tider mens samfunnet i dårlige tider må trø til for å redde stumpene. Dette går i mot de flestes oppfatning om hva som er rett og rimelig.

  Det er et problem for demokratiet at vi mangler politikere med tung erfaring fra næringslivet.

 4. Peter Warren sier:

  Hei Håvard. Takk for hyggelig tilbakemelding. Ha en riktig God Jul du også. /Peter

 5. Peter Warren sier:

  Hei Dagfinn. For det første er Skagen er forvaltere og ikke meglere. For det andre så var det ikke aksjefond som var skyld i finanskrisen, men banker. Er det da noen grunn til at Skagen skal lide for feil andre er ansvarlige for? Det står tross alt alle fritt til å investere hos Skagen eller ikke. /Peter

 6. Peter Warren sier:

  Hei Ove. Nei han tar feil og ikke nok med det så virker endringene som er foretatt mot sin hensikt. Det gjør det hele enda mer absurd. I utlandet har man imidlertid lykkes med å få til noe som virker etter intensjonen. Dette er nok et tilfelle av at man i Norge øsnker å finne opp hjulet på nytt og sier seg fornøyd med at det er oktagonalt. /Peter

 7. Peter Warren sier:

  Hei Kristian. Jeg er ikke uenig om din påstand, men det er ikke eksklusivt for denne yrkesgruppen eller grunnlag for lovendring. /Peter

 8. Haavard sier:

  Til Stoltenbergs forsvar.

  Her tror jeg det mer dreier seg om definisjoner og blanding av begrep enn grunnløse påstander. Det er jo soleklart at på generelt internasjonalt grunnlag har mange bankansatte (samlebegrepet blir ofte dessverre «meglere» uansett om de er relatert til kurtasjevirksomhet eller ikke) nytt godt av de gode tidene når banken de jobbet for tok uforsvarlig høy risiko. Når de samme bankene måtte reddes av staten (ikke nødvendigvis i Norge), og de samme bankansatte underveis og i etterkant kan heve nesten de samme bonusene, blir jo saken fort en anelse betent hos de utenforstående.

  Det er klart at en slik belønning er urimelig. Det er samtidig klart at en hvilken som helst belønning i en levedyktig, selvstendig bedrift ikke har noe med dette å gjøre. Som du var inne på er incentiver en nødvendighet i markedsøkonomien, og hvis det lar seg gjøre å betale en middels fotballspiller etpar millioner i året, ser jeg ikke noe problem med at vi for en fin slump kroner i finansindustrien heller… That’s the way the cookie crumbles.

 9. Dagfinn sier sier:

  Vel, suksess honorar er utbredt i bransjen. Ta Skagen fondene som eksempel. Hvert kvartal i pluss mot markedet gir pluss mht bonus. Mens kvartal hvor ting går skeis – ingen trekk.
  Jeg vil tro at meglerne som står bak også får sin del av et slikt suksess honorar? Og det er dette forholdet Jens S referer til.
  Hans uttalelser gjenspeiler synes hos den menige mann – meg selv inkludert.

 10. Ove sier:

  Men Jens har vel rett ??? KA e dete du hissa deg opp for ???

 11. kristian sier:

  skal ikke si noe negativt om aksjemeglere. men naar det kommer til intermediaries som feks aksjemeglere kan man godt diskutere hvorvidt de bringer noe added value av betydning… eller bondmeglere, eller forskjellige typer derivative brokers.

  de flinke gir uten tvil added value (kommer selvsagt ogsaa an paa hvordan man som kunde bruker megleren sin), til og med meget stor added value til tider, men det er jammen mange gratispassasjerer i meglerverdenen..

 12. kristian sier:

  det er mange som «blir reddet av staten» naar det gaar daarlig, og ikke noedvendigvis bare naar det gaar daarlig heller. (vi kan jo feks strekke dette begrepet til aa omhandle stoette til politiske partier, aviser osv osv.)

  naa kommer det, interessant nok ref politikk og stoette, nye anti corruption lovgivning i UK. der man feks ikka kan gi eller motta gaver uten at spesielle krav blir oppfylt (feks kan du ikke motta billetter til fotballkamp – selv om det er sponsorbilletter – uten at giver av billettene er tilstede).

  i den forbindelse, siden stoltenberg kom med sins uttalelser, er det vel betimelig aa snakke om den stoerste formen for korrupsjon, og «redning» som finnes; nemlig finansiell stoette til POLITISKE PARTIER.

  Politikerne burde jammen feie for egen doer foer…

  mvh K

 13. Kjetil sier:

  Kanonbra skrevet Peter.. som vanlig 🙂 Jens må (om mulig) føle seg enda dummere enn vanlig he he… ler så jeg griner av sånne tulletaler hanb presterer og holde. på tide med et bytte nå snart…

 14. Håvard sier:

  Du skriver som vanlig gode blogger Peter som treffer «spikeren på hodet». De seneste dagene har du riktig nok fått god hjelp da det plutselig dukker opp merkelige uttalelser om bonustildeling, hvem staten hjelper/ ikke hjelper som bare er «lissepassninger» til en finansblogger. Det neste nå blir vel at selgere av biler ikke skal få provisjon da det kan føre til økt salg av biler samt at biler (min erfaring om ikke annet) stort sett faller i verdi etter at den er kjøpt. Med ønske om god bedring til en del mennesker i den offentlige forvaltningen og god jul til deg. Håvard

 15. Andreas sier:

  Kunne vel ikke ha sagt det bedre selv.