Arkiv for 3. februar, 2011

Brent barn skyr Cushing

torsdag, 3. februar, 2011

Det har den siste tiden vært en spektakulær utvikling i forholdet mellom nordsjøolje (Brent) og den amerikanske referanseoljen West Texas Intermediate, bedre kjent som WTI.

Begge disse råoljetypene betegnes som «Light Sweet». Det er riktignok små variasjoner i svovelinnhold. For Brent ligger denne på 0.37%, mens WTI har 0.24%. Begge egner seg imidlertid godt som basis for produksjon av bensin.

Det er én vesens forskjell i børshandelen av disse to oljene. Brent-kontraktene avregnes kontant ved forfall, mens i WTI enten må man levere eller ta levering av. Finansielle aktører kan således fint glemme forfallet av Brent-kontrakter, mens det kan være lurt å ha noen VLCC eller ULCC’er tilgjengelig dersom man sover i timen når det gjelder WTI-forfallet. Man gjør denne feilen kun én gang, tro meg.

Historisk har Brentolje handlet med en rabatt til WTI tilsvarende prisen på frakten over Atlanteren. Dette forholdet endret seg imidlertid i 2008 da finanskrisen resulterte i lavere etterspørsel og som følge av det, fulle oljelagre i USA. WTI-kontrakter som nærmet seg forfall falt som en sten i verdi da det var nær umulig å oppdrive lagringsplass for oljen.

Problemer med finansiering gjorde det vanskelig for finansielle investorer å utnytte dette. Det var fullt mulig å leie tankbåter til lagring samtidig som man kjøpte olje for umiddelbar levering og solgte denne på termin til en fantastisk margin. Børsene har clearinghus (oppgjørssentraler) som ville garantere for det økonomiske oppgjøret. De fleste banker hadde imidlertid fått fullstendig panikk på dette stadiet av krisen og avviste derfor å finansiere hva som i realiteten var risikofri arbitrasje. Dette er bare ett eksempel på irrasjonell adferd under finanskrisen.

Idag har vi en annen situasjon som er interessant, men denne er dessverre ikke risikofri. Anomaliteten har dukket opp som en følge av overfylte WTI-lagre. Disse ligger i Cushing, Oklahoma. Brentolje som så sent som i september 2010 handlet til rabatt i forhold til WTI, steg den sist uke til en intradag forskjell på over $12 per fat over prisen på WTI. Dette er noe vi aldri tidligere har opplevd.

Kvantitative lettelser, fortsatt etterspørsel av råvarer fra landene innenfor de nye markedene, investorer som ønsker inflasjonsbeskyttelse samt et mer positivt syn på den økonomiske utviklingen har alle bidratt til en generell prisoppgang på olje.

Leveringsutfordringene i Cushing har ikke bare resultert i en historisk høy differanse på WTI og Brent, men i tillegg bidratt til økt contango (forskjellen i pris mellom oljekontrakten nærmest levering og de som har forfall frem i tid, så lenge prisen på de med levering frem i tid er høyere. Det motsatte kalles backwardation.).

Dette betyr at de som skal forlenge (rulle) kontrakter de eier til neste forfall stadig må betale en høyere pris. Dette er årsaken til at olje ETF’er har en langt svakere avkastning enn det tilsynelatende fremgår av oljeprisutviklingen.

WTI for levering 1 år frem i tid er priset ca. 11% over dagens spot pris, mens tilsvarende for Brentolje er kun på 1.3%. Med en $ lånerente på ca. 1% ville kjøp av olje spot og samtidig salg på termin gitt en meget pen gevinst hvis lager var tilgjengelig.

Et annet poeng når det gjelder Cushing er at terminalen, med sin lokalisering i midtvesten, i liten grad representerer USAs tilbud og etterspørsel. Dette betyr at Cushing-aktiviteten heller ikke er et godt barometer på landets økonomiske aktivitet. Den forteller derimot en del om kanadisk produksjon, ettersom en rørledning derfra går rett til Cushing.

Fredagens og helgens opptrapping av opprøret i Egypt, skapte usikkerhet med hensyn til om Suezkanalen ville bli stengt og følgelig falt differansen mellom Brent og WTI fra en intradag topp på $12.5 til $8.5 per fat. Tatt i betraktning at alle tankbåter større enn Suezmax (eksempelvis VLCC og ULCC), på grunn av sin størrelse må gå rundt Kapp det Gode Håp, virket denne bekymringen noe overdreven. Uro i Tunisa, Jemen og Algerie kan riktignok være en medvirkende årsak.

Spreaden mellom Brent og WTI handler imorges like i underkant av $12. Statistisk analyse forteller oss at dette er svært attraktive nivåer å gå short Brent / long WTI. Fundamentalt er det imidlertid to faktorer man skal være oppmerksom på. Den ene er leveringskapasiteten i Cushing (de fikk inn ytterligere 667.000 fat i forrige uke og er nå på rekordhøye 38.334 millioner fat).

Den andre er at markedsaktørene begynner å bli lei av å bli styrt av kapasitetsbegrensingene ved Cushing og er i ferd med å vende ryggen til WTI som referansekontrakt. Hvis sistnevnte virkelig tar hold betyr det at alle de finansielle produktene, som ETF og de investérbare råvareindeksene, vil kvitte seg med WTI-kontrakter til fordel for Brentolje.