Arkiv for 24. februar, 2011

Amerikanere bedre forberedt

torsdag, 24. februar, 2011

Hvorvidt det er en større evne til å ta lærdom fra finanskrisen innover seg eller synske evner vites ikke. Utviklingen viser imidlertid at amerikanere den siste måneden har kjøpt kurssikringsinstrumenter til tross for oppgangen i aksjemarkedet.

Interessant nok har amerikanske investorers oppførsel i opsjonsmarkedet angitt den fremtidige retningen på aksjemarkedet ved hele fire tilfeller det siste året. Illustrasjonen viser den amerikanske aksjeindeksen S&P-500 øverst og prisen på kurssikring (implisitt volatilitet) under. Dette forholdet ble forøvrig omtalt i januar. De fire tilfellene med divergerende utvikling kan således tyde på at aktørene i det amerikanske opsjonsmarkedet er «smartere» enn de som kun handler aksjer.

Dessverre kan ikke det samme sies for Europa, hvor vi senest i forrige uke så en anbefaling fra ett av de store meglerhusene på at man burde utstede kurssikring for å få økt avkastning. Utviklingen siden samt meglerhusets kunder sørger nok i disse dager for at meglerhuset angrer bitterlig på denne anbefalingen.