Arkiv for 16. februar, 2011

«Aldri skjedd før!»

onsdag, 16. februar, 2011

Vi har i flere år benyttet ulike internet-søk til å finne ut hva markedsaktører er opptatt av. Én av måtene å gjøre dette på er å telle antall nyhetsoppslag om ulike tema.

Første gang vi benyttet oss av dette i praksis var da vi laget et søk som tellet antall nyhetsoppslag der uttrykket «subprime» ble benyttet. Dette bidro til å gi oss en idé om hvor hurtig den generelle bevisstheten om problemet økte. Det er nemlig slik at det er først når problemet når en alminnelig aksept at det virkelig begynner å skje noe. Før det skjer finnes det en rekke krefter som motarbeider all kunnskap som ikke er fordelaktig.

Forleden prøvde vi et nytt søkeord; «unprecedented». På norsk er uttrykket oversatt med «enestående» eller «uovertruffen». Det kan imidlertid også erstatte utrykket: «Aldri skjedd før!», noe som er langt mer relevant i den sammenhengen vi testet det.

Vi så nemlig på sammenhengen mellom antall nyhetsoppslag hvor en eller annen hevdet: «Det har aldri skjedd før!» og kursfall i aksjemarkedet. Samvariasjonen er oppsiktsvekkende høy. Dette til tross for at man i de fleste tilfeller nettopp har opplevd tilsvarende en rekke ganger tidligere.

Årsaken til at man hevder at noe som har skjedd tidligere «aldri har skjedd før» kan være alt fra alvorlige celebrale defekter, i den ene enden av skalaen, til rent fysisk – nemlig at man faktisk ble født i går i den andre. Sannsynligvis ligger de fleste som benytter dette uttrykket nærmere den førstnevnte delen av skalaen enn den andre, idet de ville ha hatt usedvanlig utviklede taleevner dersom de lå nær den andre.

Av førstnevnte gruppe kan man ytterligere dele inn de som ikke diagnostiseres med ulike grader av celebrale utfordringer, til de som snakker sant og de som snakker usant. I denne gruppen ligger de uerfarne som faktisk aldri har opplevd dette tidligere (man kan da stille spørsmål ved hvorfor journalister intervjuer slike). Den andre delen av gruppen består av personer som faktisk har erfart lignende tidligere, men som later som de ikke har det slik at de skal ha en unnskyldning for at de har tatt feil. Disse kan kategoriseres som de «uærlige». Greit å vite om man har et forretningsmessig forhold til slike.

En annen spennende observasjon er at uttrykket «aldri sett før» med veldig få unntak brukes om kursfall i aksjemarkedet, ikke om kursoppganger. Dette viser en klar bias som heller ikke er flatterende for objektiviteten i finansmarkedene.

Samtlige ekstremutslag med hensyn til antallet artikler i media inneholdende uttrykket «aldri sett før» gjelder kursfall. Selv den minimale korreksjonen i januar i år fikk aktører til å skjule seg bak påstander om dette.

Hvilke konklusjoner kan man så trekke av dette? Sikkert mange, men den opplagte er at markedsaktører har en sterk tendens til å ty til usannheter med én gang aksjekursene faller. Den andre er at den kritiske journalistikken synes å være død.