Arkiv for 10. februar, 2011

Someone really got hurt!

torsdag, 10. februar, 2011

Differansen (spreaden) mellom Brent- og West Texas Intermediate olje «eksploderte» ytterligere fra hverandre i går. Utviklingen i spreaden mellom disse to oljetypene ble omtalt i denne bloggen for 1 uke siden. Spreaden hadde da korrigert fra rekordhøye $12.5 til $8.5 på frykt for at urolighetene i Egypt skulle resultere i en stans i skipstrafikken gjennom Suezkanalen.

Spreaden lå deretter i flere dager rundt $11 mens tradere, hedgefond og andre finansielle investorer holdt pusten for at det nå var over og spreaden ville trekke inn til normale nivåer.

Skjønt «normale» nivåer, er nettopp poenget. Statistisk analyse gjort over daglige data de siste 5 år, og som typisk ville danne grunnlag for risikoanalyse, forteller oss at  «riktig» spread er $1.5 per fat – selv etter gårsdagen kraftige oppgang. Samme type modell forteller oss at det er over 99% sannsynlighet for at denne spreaden vil være mindre enn $4.7 per fat. Idag er den imidlertid over $15.

Utviklingen på spreaden gjenspeiler i stor grad de to fundamentale faktorene jeg nevnte man måtte være oppmerksom på. Viktigere er det imidlertid at dette er en meget god illustrasjon på hvor viktig det er å forvente det statistisk «utenkelige».

Tidligere hedgefondforvalter nå filosof, Nassim Taleb, uttrykte dette meget godt under en konferanse i Moskva nylig. Taleb hevdet at : «Det faktum at vi ikke kan forutsi negative hendelser, gjør det mulig for meg å forutsi hva som vil skje med de som hevder de kan det».

Taleb myntet dette spesielt mot bankenes risikomodeller; hvor ubrukelige disse gjentatte ganger har vist seg å være, samt kostnadene dette har hatt for samfunnet.

På litt over 1 uke har Brent/WTI-spreaden steget 80%. Det vil være svært vanskelig å finne noe som man kunne ha investert i og som har hatt en lignende utvikling. Problemet er at utviklingen er en følge av flertallet av finansielle investorer allerede ligger feil vei.

Den angjeldende Brent-kontrakten har siste handelsdag i morgen og avregnes kontant. Det betyr at de som eier den slipper å levere noe som helst og de som er short slipper å fremskaffe oljen. Verre er det for de som sitter på WTI-kontrakter. Disse har fysisk levering, så her er man tvunget til å selge dersom man er long. Dette skaper salgspress med den følge at spreaden utvider seg. Det samme gjør alle de investérbare indeksene og ETF’ene som inneholder WTI-kontrakter.

Resultatet av det hele er at mye finansiell smerte er blitt påført aktørene de siste dagene. Statistisk hadde de alt på det tørre, men som John Maynard Keynes uttrykte det: «Markets can stay irrational longer than you can stay solvent». Dette gjelder selvfølgelig ikke store banker, hvor skattebetalerne stiller opp og sørger for at de holdes solvente inntil rasjonaliteten igjen er tilbake.