«Aldri skjedd før!»

Vi har i flere år benyttet ulike internet-søk til å finne ut hva markedsaktører er opptatt av. Én av måtene å gjøre dette på er å telle antall nyhetsoppslag om ulike tema.

Første gang vi benyttet oss av dette i praksis var da vi laget et søk som tellet antall nyhetsoppslag der uttrykket «subprime» ble benyttet. Dette bidro til å gi oss en idé om hvor hurtig den generelle bevisstheten om problemet økte. Det er nemlig slik at det er først når problemet når en alminnelig aksept at det virkelig begynner å skje noe. Før det skjer finnes det en rekke krefter som motarbeider all kunnskap som ikke er fordelaktig.

Forleden prøvde vi et nytt søkeord; «unprecedented». På norsk er uttrykket oversatt med «enestående» eller «uovertruffen». Det kan imidlertid også erstatte utrykket: «Aldri skjedd før!», noe som er langt mer relevant i den sammenhengen vi testet det.

Vi så nemlig på sammenhengen mellom antall nyhetsoppslag hvor en eller annen hevdet: «Det har aldri skjedd før!» og kursfall i aksjemarkedet. Samvariasjonen er oppsiktsvekkende høy. Dette til tross for at man i de fleste tilfeller nettopp har opplevd tilsvarende en rekke ganger tidligere.

Årsaken til at man hevder at noe som har skjedd tidligere «aldri har skjedd før» kan være alt fra alvorlige celebrale defekter, i den ene enden av skalaen, til rent fysisk – nemlig at man faktisk ble født i går i den andre. Sannsynligvis ligger de fleste som benytter dette uttrykket nærmere den førstnevnte delen av skalaen enn den andre, idet de ville ha hatt usedvanlig utviklede taleevner dersom de lå nær den andre.

Av førstnevnte gruppe kan man ytterligere dele inn de som ikke diagnostiseres med ulike grader av celebrale utfordringer, til de som snakker sant og de som snakker usant. I denne gruppen ligger de uerfarne som faktisk aldri har opplevd dette tidligere (man kan da stille spørsmål ved hvorfor journalister intervjuer slike). Den andre delen av gruppen består av personer som faktisk har erfart lignende tidligere, men som later som de ikke har det slik at de skal ha en unnskyldning for at de har tatt feil. Disse kan kategoriseres som de «uærlige». Greit å vite om man har et forretningsmessig forhold til slike.

En annen spennende observasjon er at uttrykket «aldri sett før» med veldig få unntak brukes om kursfall i aksjemarkedet, ikke om kursoppganger. Dette viser en klar bias som heller ikke er flatterende for objektiviteten i finansmarkedene.

Samtlige ekstremutslag med hensyn til antallet artikler i media inneholdende uttrykket «aldri sett før» gjelder kursfall. Selv den minimale korreksjonen i januar i år fikk aktører til å skjule seg bak påstander om dette.

Hvilke konklusjoner kan man så trekke av dette? Sikkert mange, men den opplagte er at markedsaktører har en sterk tendens til å ty til usannheter med én gang aksjekursene faller. Den andre er at den kritiske journalistikken synes å være død.

3 kommentarer to “«Aldri skjedd før!»”

 1. Haavard sier:

  Et hedge fund i London har sett på å bruke Twitter for å spå kortsiktige bevegelser i aksjemarkedet:
  http://www.bloomberg.com/news/2010-12-22/hedge-fund-will-track-twitter-to-predict-stockmarket-movements.html

 2. Peter Warren sier:

  Hei Magnus. Omtale av «gold price» i 2010 er faktisk innenfor normalen, målt over de siste 14 år. Største antall oppslag var i september 1999 og dernest i november 2005. Et søk på uttrykket «bullish gold» hadde rekord i januar 2002 og de neste to toppene var i henholdsvis årsskiftet 2006 / 2007 og i oktober 2009. Dette uttrykket har også en markert oppgang i januar 2011. ETF-flows viser imidlertid det du påpeker, nemlig at småsparerer kjøpte i andre halvdel 2010. /Peter

 3. Magnus sier:

  Ganske spennende å se hvordan bevisstheten på aktuelle temaer endrer seg. Gjør det samme på gullprisen e.g. «gold price/gullpris/» nyhetssøk, og se hvordan dette eksploderte i siste halvdel 2010. Jeg vil tippe at grafen over hvor mange henvendelser meglerhusene fikk om kjøp av gull samsvarer i høy grad med hvor mye det ble skrevet i media.

  Den kritiske journalistikken er ikke død, den må bare letes opp av et kritisk hode

  /M