Vet PIMCO noe som andre ikke vet?

PIMCO, eller Pacific Investment Management Corporation, er et av verdens største største forvaltningsselskap med $1.2 billioner til forvaltning. PIMCO forvalter verdens suverent største verdipapirfond. Dette fondet heter PIMCO Total Return Fund. Fondets forvaltningskapital øker stadig og er nå kommet opp i $241 milliarder. Forvalter av fondet er den legendariske asketen Bill Gross.

PIMCO’s hovedkvarter er i Newport Beach på den amerikanske vestkysten. Gross har flere ganger påpekt at det er en fordel å ligge med god avstand til verdens finanssentre, idet dette sørger for mindre «forurensing» av egne ideer og meninger. PIMCO’s gode resultater over 24 år tyder på at han er inne på noe her.

Fondet har aldri levert spektakulær avkastning i et enkeltår, men levert jevn og god avkastning uten kraftige nedturer. Dette har gjort fondet til en favoritt blant pensjonskasser, velstående privatpersoner og institusjoner som har fokus på god og jevn avkastning fremfor spenning. Ulempen for mindre sparere er at minimumstegningen er på $5 millioner.

Bill Gross overrasket markedene tidligere i år med å undervekte amerikanske statsobligasjoner og deretter gå 3% short i samme. En shortposisjon betyr at PIMCO vil tjene penger dersom statsobligasjoner faller i verdi. Samtidig økte Gross fondets kontantandel, noe som typisk gjøres når man tror markedet vil gå inn i en vanskelig periode.

Idag er PIMCO igjen i nyhetene. Shortposisjonen i amerikanske statsobligasjoner er blitt økt betydelig og det samme har kontantandelen til fondet. Sistnevnte er nå på hele 37%.

Amerikanske statsobligasjoner har steget kraftig i verdi siden PIMCO begynte å selge disse short. Kjøperen har i hovedsak vært den amerikanske sentralbanken som gjør alt den kan for å holde obligasjonsrentene lave. Hensikten med dette er å holde renten lav slik at man kan få refinansiert den enorme statsgjelden så rimelig som mulig.

Takket være et kjøpsprogram på $75 milliarder i uken har Federal Reserve blitt den største eieren av egen gjeld. Nå er det imidlertid like før, med mindre regjeringen ombestemmer seg, disse kjøpene må stanse.

Gitt posisjoneringen til PIMCO synes det ikke å være særlig tvil om hvilken effekt dette vil ha på markedet. Paradokset synes å være at all denne informasjonen er kjent i markedet og i hovedsak ignorert av samme. PIMCO tenker imidlertid selvstendig og er derfor ikke avhengig av at andre er enige eller gjør noe før de reagerer.

 

35 kommentarer to “Vet PIMCO noe som andre ikke vet?”

 1. Peter Warren sier:

  Hei Erik. Finanstilsynet har laget regler som gjør at kun svært velstående mennersker kan investere i hedgefond i Norge. Vi som forvaltere er ansvarlige for å påse at kunder som tegner seg i Norge møter disse kravene. Dette nye regelverket har imidlertid gjort at mange norske investorer som ikke tilfredstiller kravene i stedet går til utlandet (Sverige blant annet) og tegner seg direkte i utenlandske hedgefond. Så vidt vi vet, finnes det ikke noe annet land som har så strenge krav som Norge. /Peter

 2. erik røys sier:

  Hei Peter.Jeg snakket med en kunderådgiver i Delphi i går.Han sier at det er fullt lovlig for småsparere å gå inn i hedgefond i Norge,men at det ikke er lov å markedsføre hedgefond ovenfor småsparere i Norge.Det hørtes litt enkelt ut.Er du enig i framstillingen?Ellers vil jeg gi deg ros for intervjuet med deg i Kapital der du forteller om coachingen med Bredal.Små forandringer i forhold til egne kognitive og emosjonelle reaksjonsmåter kan gi store resultater avkastningsmessig.Selv merker jeg det ved at jeg er for forsiktig med å gå inn tungt etter et fall selv om jeg vet at jeg burde det.En annen variant er å gå inn med for lite når en vet at en har en sikker vinner.Man skal liksom altid sikre seg.Jeg jobber med saken.Når man jobber med slikt,blir aksjetrading kunst!

 3. erik røys sier:

  For småsparere vel og merke!

 4. erik røys sier:

  Hei Peter.Jeg har undersøkt med Vital så langt opp i systemet jeg kunne med disse hedgefondene.(Dnbnor Eco Absolute return og Dnb TMT absolute return)Man mente at de var hedgefond uten at man var sikre for om det gjaldt regler for hvordan de kan investere?).Dnb har hatt slikt tilbud noen tid.Det nye er at før tok det en måned å komme inn,nå tar det en uke.Jeg har gått litt inn i dag.For andre lesere kan jeg opplyse at dette er eneste mulighet til å komme inn i hedgefond i Norge som jeg kjenner til.

 5. Peter Warren sier:

  Hei Erik. Det er godt mulig at Vital har funnet en smart måte å tilby hedgefond til sine mindre kunder og i så fall må man bare ta av seg hatten for det. Jeg ville ikke ha bedømt dette fondet på avkastningen alene, men sett på hva som er fondets målsetningen og vurdert det ut ifra det. Det er eksempelvis ingen som klager på- eller forventer at pengemarkedsfond skal holde tritt med eksempelvis aksjer i en oppgang – men faktum er at de slår aksjefond ned i støvlene hver gang aksjemarkedet faller. God 17. mai til deg også! /Peter

 6. erik røys sier:

  Det er noe underlig med dette hedgefondet jeg nevnte i Vital unit link.Det står i linken,men jeg kan ikke bytte til det uten videre.Mener at det tok et par måneder å komme inn i det sist jeg undersøkte for et par år siden.Kanskje har du rett likevel i at småsparere ikke kan komme inn i hedgefond i Norge?Jeg tror ikke jeg gidder å undersøke det videre.Syns ikke 3.2% siste seks måneder var så veldig fantastisk.God 17 mai,Peter

 7. Aksel sier:

  I følge Pimco står Fed nå for 70 prosent av etterspørselen etter US. bonds.

  Spennende å se hva som skjer om de da slutter å kjøpe…

 8. Boom Bust sier:

  Artig å se at du også har bitt deg merke i Gross’ posisjonering siden nyttår Peter!

  Jeg synes Mortens betraktninger av FEDs kvantitative lettelsesprogram er nokså gode. Jeg ser det slik:

  – Hensikten med kjøp av amerikanske statspapirer er iht. FEDs mandat å oppnå «maximum employment and price stability». FED skal i utgangspunktet ikke gjøre dette for å gjøre det billigere for staten å finansiere seg, men gjør derimot dette for å holde rentenivåene på nivåer så lave at de oppfordrer markedet til å investere i risikoeiendeler. En annen viktig årsak, som ofte overses, er at de ønsker å holde liv i eiendomsmarkedet i USA. For å gjøre dette må de gjøre det lett for Joe the Plumber (ja altså den jevne amerikaner) å finansiere huskjøp eller refinansiere eksisterende huslån på lave rentenivåer. Rentenivåene på boliglån i USA følger i all hovedsak (slik jeg forstår det) renter på statspapirer med lang durasjon, typisk 10 års statspapirer. Mange av FEDs kjøp har derfor blitt gjort i slike papirer. Målet med å holde liv i eiendomsmarkedet i USA er at verdien av en eiendom i stor grad påvirker eierens følelse av velstand og egen formue. For FED er det viktig å sørge for at Joe the Plumber føler seg velstående og formuende, slik at han kan fortsette å forbruke varer og tjenester på samme måte som han gjorde opp til 2008. Hvis verdien på amerikanske eiendommer faller videre ned, vil dette med høy sikkerhet påvirke det amerikanske forbruket.

  – Det er FED som bestemmer om de skal kjøpe statspapirer eller ikke. Det er ikke staten som bestemmer dette. Jeg er selvfølgelig enig med deg Peter i at å påstå at staten og FED er totalt uavhengige av hverandre er feil. Likevel, FED må ikke forveksles med staten.

  Jeg må legge til at FED ikke vil stanse sine kjøp av statspapirer. De vil videreføre sine kjøp ved å reinvestere de statspapirer som forfaller. Altså vil FED holde sin balanse av statspapirer på samme nivå også etter at QE2 avsluttes i juni. Dette fremkommer av pressemeldingen fra FOMC 27. april 2011 at de fremover vil «regularly review the size and composition of its securities holdings in light of incoming information and is prepared to adjust those holdings as needed to best foster maximum employment and price stability». Videre sier FED at «The Committee will continue to monitor the economic outlook and financial developments and will employ its policy tools as necessary to support the economic recovery and to help ensure that inflation, over time, is at levels consistent with its mandate.» Dette er så og si det samme som FED sa for ett år siden, over 6 mnd før QE2 ble annonsert. Disse to sitatene mener jeg peker på at FED ønsker å holde døren åpen for et QE3 dersom det skulle bli nødvendig. Problemet for FED er i mine øyne at deres to mål, maksimal sysselsetting og prisstabilitet, vil komme i konflikt. De sliter med å få ned arbeidsledigheten i USA, samtidig som inflasjonen tiltar. FED vil komme til et vanskelig veiskille hvor de må velge side. Jeg tror det vil prioritere maksimal sysselsetting, og fortsette å hevde at inflasjon vil være «transitory».

  BNP-tall for Q2 kommer i juli. FOMC har møte 9. august. Jeg tar en råsjangs og gjetter på at svake BNP-tall for Q2 vil gjøre at FED iverksetter QE3, eller i det minste tar inn en ordlyd i sin uttalelse som åpner døren enda mer opp for et potensielt QE3.

  Bill Gross sier at dersom ikke velferdsordningene i USA reformeres monumentalt så vil USA «default on its debt; not in conventional ways, but by picking the pocket of savers via a combination of less observable, yet historically verifiable policies – inflation, currency devaluation and low to negative real interest rates».

  Dette er virkelig store ord fra en så viktig person som Bill Gross.

 9. Peter Warren sier:

  Hei Erik. Teknisk analyse viser objektivt tilstanden til markedet der og da. Således er det nyttig å sa hva markedet gjør og ikke bare hva aktørene hevder at de gjør.

  Konklusjonen din synes jeg var meget bra. /Peter

 10. erik røys sier:

  Takk for svar,Peter.Teknisk analyse ligger jo altid noe i etterkant av begivenhetene og er nokså uinteressant når krisen inntreffer eller rett før krisen oppstår etter mitt syn.Derfor er jeg takknemlig for at du tar opp dette med Gross.Det gjør at man setter seg lenger frem på stolkanten og blir på vakt!Jeg ser på bloggen din som ren tradingskole dog uten teoretisk eksamen.Prøver og praktisk eksamen har man jo hele tiden i markedet.

 11. Peter Warren sier:

  Hei Erik. Jeg var ukjent med at man har lov til å selge hedgefond til privatpersoner i Norge. Ifølge Finanstilsynet så kan man ikke det, men loven har i så måte aldri vært praktisert lik for alle. Utlendinger har solgt hedgefond til norske investorer i over 10 år uten at myndighetene har grepet inn. Når det gjelder risk/reward (Sharpe Ratio) kjenner jeg ikke til hva den er på fondet du nevner (eller fondet for den saks skyld), så her kan jeg ikke uttale meg.

  Jeg følger heller ikke hva investtech eller andre mener om markedet på kort eller mellomlang sikt. Derimot registrerer jeg at så godt som ingen har varslet de kraftige nedgangene som vi har erfart. Hadde de gjort det ville jeg kanskje lyttet til dem. Én stemme til i det hylekoret som alltid tror på oppgang er utmerket for de som har behov for bekreftelser og som foretrekker gruppetenkning. Bill Gross tør å ha egne meninger og det setter jeg pris på. /Peter

 12. erik røys sier:

  Mitt poeng,Peter,var at det da går an for småsparere i Norge å komme inn i hedgefond gjennom Vital Link.Fondene i Warrensystemet du nevner er sikkert utmerkete,men risk/reward kan vel likevel være til fordel for det nå omtalte «return» fondet i forhold til dine fond?Ellers kan det jo være interessant i forhold til Gross at hovedindeksen er teknisk positiv ifølge investtech både på mellomlang og lang sikt og at Dow er positiv på mellomlang og svakt positiv på lang sikt.Det virker ikke som noen dramatisk krise er rett rundt hjørnet dømt fra aktørenes adferd?Men hvem vet?

 13. Morten sier:

  Hei igjen Peter

  – Fed styrer korte renter, akkurat slik de nå prøver å styre lange renter, ved å kjøpe og selge statspapirer. Og formålet er nøyaktig det samme, som du sier «for å tvinge sparere til å ta risiko (investere i kredittobligasjoner, aksjer, råvarer etc)». Det er ingen forskjell her altså. Man har ikke en styringsrente som i Norge, men et ønsket intervall for renten. Men det er markedet som setter både kort og lang rente i USA.

  – Formålet er ikke å kunne refinansiere gjelden til en lavere rente, men å få fart på økonomien. Normalt gjør man det ved å kjøpe korte papirer for å få ned den korte renten. Nå er den veldig nær null, så dette gir ingen virkning. Derfor kjøper man lengre papirer slik at de lange rentene går ned.

  – Når økonomien bedrer seg, vil Fed selge papirer slik at renten går opp. Dette på tross av at refinansieringsbehovet jo vil være enda større i fremtiden (lang tid med voksende gjeld i USA fremover). Så det virker underlig at du mener refinansieringsbehovet styrer Feds lettelser.

  Uansett, er jo interessant med Pimco. Blir morsomt å følge med og se om de får rett.

 14. Peter Warren sier:

  Hei Morten.

  – Hensikten med å få refinansiert sin gjeld til så lav rente som mulig tror jeg er åpenbar for alle som har gjeld. Obligasjonsrenter styres ellers av markedet, ikke sentralbanker.

  – Korte renter styres imidlertid av sentralbanker og disse er holdt lave for å tvinge sparere til å ta risiko (investere i kredittobligasjoner, aksjer, råvarer etc)

  – Federal Reserve er navnet på USAs sentralbank. Selvstendig? Maybe not completely…

  – Enig i at kjøpene ikke MÅ stanses. Bernanke sådde tvil om dette for drøyt en måned siden.

  /Peter

 15. Morten sier:

  Du skriver:

  – Hensikten med [kjøp av egne statsobligsjoner] er å holde renten lav slik at man kan få refinansiert den enorme statsgjelden så rimelig som mulig.

  Det virker som en rar hensikt. Hva skulle vitsen med det være? Hensikten er å gjøre statsgjeld dyrt slik at private (PIMCO feks) heller kjøper annen gjeld og bruker penger slik at bedrifter får bedre tilgang til kapital og øker den totale etterspørselen i økonomien. Da håper man at arbeidsløsheten går ned.

  Videre:
  – Takket være et kjøpsprogram på $75 milliarder i uken har Federal Reserve blitt den største eieren av egen gjeld. Nå er det imidlertid like før, med mindre regjeringen ombestemmer seg, disse kjøpene må stanse.

  Det er ikke regjeringen som kjøper, men sentralbanken. Og den er selvstendig. Etter at Bernanke ble gjenoppnevnt, er det lite Obama kan gjøre for å bestemme over fed. Og disse kjøpene MÅ ikke stanse. Fed kan velge å fortsette, eller å stanse tidligere.

 16. Peter Warren sier:

  Høres bra ut. Til sammenligning har Warren Diversified (norsk verdipapirfond) i samme periode gitt en avkastning på 7% og Fourth Moment (norsk spesialfond) 9%. /Peter

 17. Peter Warren sier:

  Hei Erik. Fondet du nevner har kun én ting til felles med PIMCO Total Return og det er ordet «Return». Strategien er vidt forskjellig. Jeg nevner dette fordi det var utgangspunktet for kommentaren. Det høres ut som et hedgefond ja. /Peter

 18. erik røys sier:

  Fondet har hatt en avkastning på 3.62% siste seks måneder.Høres ikke så verst ut?

 19. erik røys sier:

  Dnb har i sin unit link et fond som heter DnB NOR TMT Absolute Return (Vital).Dette er et globalt fond og det står at det kan gå short/long i aksjer.Dette ligner jo veldig på et hedgefond??? og er åpent for alle som sitter i denne unit linken.

 20. Peter Warren sier:

  Takker Rune. Ifølge Bloomberg har du rett. Jeg vet det også finnes noen ETF’er som kun inneholder fondet. Vi ser forøvrig en rekke mindre investorer gå blant annet til Sverige for å direkte tegne seg i hedgefond. Dermed unngås de usedvanlig strenge norske kravene og de får den inesteringen de ønsker. /Peter

 21. Rune sier:

  Og hvis fattigluset vil investere i fondet hans, så er jo klasse D (PTTDX) et alternativ hvor minimumsinnskuddet er $1000, første gang. Og det samme kravet er $1 mill for det institusjonelle (PTTRX), ikke $5 mill. Rett gjerne hvis du mener jeg tar feil.

  http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/810893/000119312511112314/d485bpos.htm

  Liste over PTTDX tilbydere:
  http://financials.morningstar.com/fund/purchase-info.html?t=PTTDX&region=USA&culture=en-US

 22. Rune sier:

  Mye avhenger av hva man legger i ordet «mislighold».

  Innholdsrik artikkel:
  http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2011/06/the-vigilante/8503/

 23. Peter Warren sier:

  Hei Erik. Gross’ posisjon er short amerikanske statsobligasjoner, et syn vi deler. Dette kan du selv gjøre gjennom å kjøpe bear ETF’er på slike obligasjoner. Hvis implikasjonen i kontantandelen til Gross er at han tror noe ubehagelig er i ferd med å skje i finansmarkedene, kan du jo gjøre det samme som ham – nemlig gå i kontanter. Hedgefond som gruppe er opp i år. Dessverre sørger imidlertid norske myndigheter for at kun svært velstående mennesker skal få gleden av slike. /Peter

 24. erik røys sier:

  Kunne du gi noen generelle råd på hva vi småinvestorer kan gjøre om Gross har rett og markedet vil falle?Kan det å sitte i noen bearfond eller kjøpe noen salgsopsjoner i noen indekser være fornuftig?Du trenger jo ikke være konkret.Det virker kanskje som hedgefond ikke er så dumt dette året?

 25. Peter Warren sier:

  Hei Axel. Det er to ting du kan gjøre for å redusere dollar eksponeringen: Den første er å benytte futures i stede for ETF. Da er du kun eksponert for dollar på gevinst/tap. Det andre, hvis du insisterer på å bruke ETF, er å sikre verdien av disse mot norske kroner gjennom en valutaswap eller en terminforretning. /Peter

 26. Axel sier:

  Jeg har selv nylig økt eksponeringen min i TBT, altså en indirekte short i 20+ year Treasuries, delvis basert på antagelsen om at Gross og Co burde vite hva de holder på med. Det jeg imidlertid ikke liker er at jeg dermed eksponerer meg for et mulig dollarfall, ettersom TBT naturlig nok er et dollarbasert verktøy. Kjenner ikke til noen enkel og rimelig måte å eliminere dollareksponeringen på (en negativ valutakonto hos megler Nordnet krever flere % rente i året).

 27. Peter Warren sier:

  I couldn’t agree more Richard. /Peter

 28. Peter Warren sier:

  Riktig det men det har en kostnadsside i form av advokater og tid også. Skal vi først ta denne må vi være sikret et volum som gjør det regningssvarende. Kostnadene med å drive forvaltning har steget dramatisk de senere årene og dette bare synes å øke. Endringer i rammevilkår har vært mange og uforutsigbare og advarslene om at dette ville medføre høyere kostnader for sluttbruker ikke tatt hensyn til. Når myndighetene i tillegg skal legge tak på inntjening er det en naturlig reaksjon å bli mye mer forsiktig. /Peter

 29. Interesting to see the effect that announcements re Total Return have on investor behaviour and comment. Recent activity brings to mind the comments when Gross sold GE Bonds out of the portfolio a few years ago. PIMCO’s podcasts are worth a listen and always thought provoking.

 30. erik røys sier:

  Når det gjelder det siste,Peter,har jeg god kontakt med norske småinvestorer og de vil gjerne ha avkastning.Det er seriøs informasjon om avkastning det skorter på.Det er nok finanstilsynet det står på.Hva de mener vet man vel ikke før man har prøvd?

 31. Peter Warren sier:

  Hei Anton. Det vil avhenge av durasjonen på obligasjonene de er short og også hvordan de har konstruert denne posisjonen. Vi så dem i markedet for noen uker siden utstede et stort antall opsjonsstrangler (out-of-the-money puts og calls). Hvis dette er eneste måten de har gjort det på, er tapet forløbig ganske lite. Selv om de skulle ha solgt på bunn i 30-åringen (den har steget 7.6% siden februar) vil en 3% allokering ha minimal negativ effekt. Det er først nå det begynner å bli størrelse på posisjonen. /Peter

 32. smukke anton sier:

  hvor mye ligger pimpco i minus på shortsen sin tror du ?

 33. Peter Warren sier:

  Hei Erik. Det vil avhenge av to ting. For det første om Finanstilsynet vil tillate fondet solgt til ikke-profesjonelle i Norge og for det andre om et tilstrekkelig antall investorer er interessert i dette. Jeg blir stadig fortalt at de fleste norske investorer egentlig ikke først og fremst er ute etter god avkastning, men underholdning. Mye tyder på at det ligger noe i dette; bare se på Lotto-omsetningen. /Peter

 34. erik røys sier:

  Jeg mener der der dere går inn med delfondet i Gross sitt fond?

 35. erik røys sier:

  Bill Gross er jo utrolig dyktig.Det er ikke mulig for f.eks Warren å lage et delfond på minst 5 M dollar der vi småsparere kan gå inn med våre andeler?Er det lov-verk mot slikt?