Thomas Jefferson

«I believe that banking institutions are more dangerous to our liberties than standing armies. If the American people ever allow private banks to control the issue of their currency, first by inflation, then by deflation, the banks and corporations that will grow up around [the banks] will deprive the people of all property until their children wake-up homeless on the continent their fathers conquered. The issuing power should be taken from the banks and restored to the people, to whom it properly belongs.»

Thomas Jefferson, 3rd president of US (1743 – 1826)

6 kommentarer to “Thomas Jefferson”

 1. Boom Bust sier:

  Ja det har du aldeles rett i! Dessverre er nordmenn etterhvert tilsynelatende blitt indoktrinert til å mene at høye skatter er bra og en nødvendighet «for å få gratis velferdstjenester».

  Fight Of The Century er geniale filmer. Jeg heier så klart på Hayek, men om jeg kan tillate meg å komme med en bokanbefaling som er meget lettlest og kort (100 sider), så er det Rothbards bok What Has Government Done To Our Money. En flott bok som iallefall åpnet mine øyne. Den er gratis tilgjengelig her dersom du (eller noen av dine lesere) skulle være interessert: http://library.mises.org/books/Murray%20N%20Rothbard/What%20Has%20Government%20Done%20to%20Our%20Money.pdf

 2. Peter Warren sier:

  Ikke godt nok.

  Rothbart kjenner jeg kun for hans tanker om beskattning. Enhver norsk skattebetaler burde ha sansen for disse :-). Von Mises kjenner jeg først og fremst gjennom Hayek. Sistnevntes synspunkt spøkefullt tatt for seg her: http://www.peterwarren.no/2011/12/the-keynes-hayek-debate/

  Jeg vil ikke på noen måte hevde jeg er en autoritet på noen av disse.

  /Peter

 3. Veronica Herlofsen sier:

  Skummelt når politikk blir forvandlet til å bevare det bestående og sittende kapital samt verne om de samme makthaverne som har gitt systemet – det er alltid noen som kan overta, men da blir det skifte på hvem som er formuende og hvem som får politisk makt. Dette er ikke noe nytt, men gjentakelsen av historien – Det var slik Roma falt; når markedskreftene eide politikerne.

 4. Boom Bust sier:

  Disse to du nevner stod nok for noe av inspirasjonen til den såkalte Østerikske skolen ja. Murray Rothbard har så vidt jeg har sett gitt begge disse hederlig omtale i artikler han har skrevet. Er du kjent med f.eks. Ludwig von Mises og Murray Rothbard sine verker og/eller tanker, og hva er isåfall ditt syn på denne økonomiske tankegangen?

 5. Peter Warren sier:

  Tenker du på retningen tankene til Cantillon og Turgot ga opphav til?

  /Peter

 6. Blå-Knut sier:

  Peter Warren, er du belest innen austrian economics?