2 millioner år til neste gang

De siste dagers kursfall i gullprisen har høstet stor oppmerksomhet, noe som kanskje ikke er så underlig. Gullprisen har på tross av alle skeptikere steget 12 år på rad og mange av disse er således lykkelige for nå å kunne si at de forutså fallet.

Et fall i gullprisen på 20% siden årsskiftet fikk DN.no i går til å fastslå at gull dermed var «verdens verste investering». Det hadde vært interessant å høre hva aksjonærene i de Oslo Børs noterte selskapene Northern Resources, Clavis og Archer mente om det samme. Disse selskapene er ned henholdsvis 85%, 76% og 30% i samme periode.

Siden vi er inne på hva investorer mener, kan det være verdt å gjøre en «forensic» analyse og se hvordan såkalt «Smart Money» har oppført seg i gull. «Smart Money» er en betegnelse ofte brukt på enkeltpersoner eller grupper som har vist seg å være dyktige markedsaktører.

Tidligere har problemet vært å vite hva de «smarte pengene» foretar seg. Dette er imidlertid blitt lettere takket være innsynet som det amerikanske finanstilsynet CFTC krever. På deres hjemmeside, kan man få adgang til hvordan profesjonelle tradere kontra andre aktører er posisjonert i blant annet gull.

Siden terskelen for å handle med derivater som futures og opsjoner er høyere enn for aksjer, vil det være langt flere småsparere i sistnevnte marked. Man kan derfor argumentere for at det førstnevnte markeder prosentvis har en høyere andel profesjonelle aktører enn i aksjemarkedet.

Det er vanskelig for ikke-profesjonelle investorer eksemplevis får adgang til å kjøpe gull annet enn gjennom børsnoterte fond, såkalte ETF’er, eller CFD’er.

Chartet under illustrerer hvordan adferden til disse to ulike gruppene har vært i det edle metallet. Det vi ser er at oppførselen til de som investerte gjennom ETF’er skiller seg markert fra de som handler via futures siden midten av 2011.

Mens aktiviteten til futures-traderne fra midten av 2011 ikke har vært vesentlig forskjellig fra utviklingen i selve gullprisen, har ETF-investorene fortsatte å kjøpe gull frem til januar i år.

Future-traderne var enten mindre grådige eller bedre informert da de benyttet den siste vertikale fasen av oppgangen til å selge seg ned. Takket være at etterspørselen etter å kjøpe gull gjennom ETF’er ble opprettholdt, var det mulig for futures-traderne å redusere sine beholdninger uten at dette fikk stor negativ effekt på prisen. Sagt på en annen måte hjalp de mindre profesjonelle investorene de profesjonelle ut av sine posisjoner.

Først et halvt år og 12% kursfall senere ante ETF-investorene at noe var på gang og ble netto selgere. Siden har kursfallet tredoblet seg. Bare sist fredag falt prisen på gull over 5% og mandagens fall på over 10% vasket garantert ut alle med høy belåning.

Godt hjulpet av tvangssalg av girede posisjoner hadde gullprisen i går et fall som ifølge FT Alphaville tilsvarte hele 6 standardavvik. Dersom avkastningen i finansmarkedene var normalfordelt, som mange fortsatt synes å tro, inntreffer en slik bevegelse kun 1 gang på 2 millioner år.

De noe mer realistiske vil trolig ha lært at det kan være verdt å følge med på posisjonsinformasjonen som ukentlige legges ut på CFTCs hjemmeside.

goldspec

6 kommentarer to “2 millioner år til neste gang”

 1. Peter Warren sier:

  Basert på hvordan kursfallet gikk for seg samt de mange historiene om tragedier blant belånte investorer, tror jeg uten tvil at posisjoneringen er blitt vesentlig redusert. Dette betyr at markedet idag er «sunnere» enn det var for å dager siden.

  Salgspress ventes fortsatt på høyere kurser fra alle som i mangel på initiell risikokontroll benytter strategien «jeg selger bare jeg får tilbake pengene mine».

  Kortsiktig vil vi benytte volatiliteten til kortsiktig trading og samtidig følge med på posisjoneringsdata og annet med tanke på å gå long. Den pågående pengetrykkingen vil fortsatt å utvanne verdier av valutareserver og dermed gjøre gull til et attraktivt alternativ. Gullprisen nærmer seg nå produksjonskostnaden og dette bør virke stabiliserende når panikken har gitt seg.

  /Peter

 2. Tomas Lønsetteig sier:

  Hei og takk for bra blogginnlegg!

  Hva tenker du omkring posisjonering i gull og sølv og prisutviklingen den siste tiden – ser vi en washout, slik som Nasdaq i 98 og olje i 2007, med en påfølgende transformasjon inn i en ny bullfase?

 3. Peter Warren sier:

  Nei jeg gjør ikke det. Så lenge de linker til bloggen slik at de som vil kan lese hele resonnementet er det mye bedre enn om man ble feilsitert i et intervju.

  Bloggene skrives dessuten nattestid og tar således ikke fokus vekk fra forvaltningen slik telefon- og andre intervjuer gjorde tidligere.

 4. Jan sier:

  Får du en del penger av Hegnar. Han kopierer jo skamløst innleggene dine på rad og rekke.

 5. Peter Warren sier:

  Hei Carl,

  CFTC data er tilgjengelig for alle. Gull er antagelig lettest å forske på i forhold til ulike aktører, takket være et hav av ETF, ETP og CFD’er.

  Det beste er å ha tilgang til et informasjonssystem som eksempelvis Bloomberg.

  Vi bruker ofte ekstrem posisjonering, enten long eller short, som et kontrært signal.

  /Peter

 6. Carl sier:

  Kunne blitt undersøkt nærmere i en masteroppgave? Har du noen forslag til hvordan man kunne dykket dypere inn i dette?