Instrumentfeil?

Denne bloggen har flere ganger påpekt analogien mellom det å kjøre bil og å investere. I en bil har vi idag en rekke instrumenter som kan gi oss informasjon om alt fra bilens tilstand (motor, bremser, elektrisk anlegg etc) til eksterne faktorer som temperatur og avstand til andre objekter. Samtlige er der for å gjøre vår ferdsel tryggere.

Når en enkelt av disse varsler betyr det ikke nødvendigvis at vi skal kjøre inn til siden. Ofte betyr det bare at vi bør være ekstra årvåkne. Idag finnes det sågar sensorer som varsler oss dersom vi er i ferd med å falle i søvn bak rattet. En slik sensor baserer seg på hva som har vist seg å være unormal adferd bak et ratt. Det vil etter all sannsynlighet være uklokt å ikke reagere på varsel fra en slik sensor og spesielt hvis den er kombinert med lys eller lydsignal fra andre biler.

Også finansmarkedene har sensorer og indikatorer som det har vist seg nyttig å følge med på. I likhet med de som finnes i biler, kan varslene til tider være feil. De fleste bileiere har imidlertid lært at det over tid er økonomisk lønnsomt å ta hensyn til dem.

Bloggen her har også ved flere tidligere anledninger nevnt prisutviklingen på kobber som en indikator verdt å følge med på. Årsaken til dette er at kobber er det metallet som har bredest industriell anvendelse og gjennom det gjenspeiler økonomisk aktivitet. Aluminium er også et slikt metall. mxwocopalu

Av ovenstående chart kan man se at prisene på begge disse metallene viser kraftig fallende tendens. Årsaken, ifølge råvareanalytikere, skyldes fallende økonomisk aktivitet. I samme chart ser vi også at utviklingen i aksjer (MSCI World Stock Index) ikke gjenspeiler dette. Tvert imot påpeker aksjeanalytikere til stadighet at det går bedre i verdensøkonomien.

Det vanlige man hører er at det i hovedsak er de fremvoksende markedene som vi setter vår lit til når det gjelder økonomisk aktivitet og tilhørende etterspørsel. Det kan i denne forbindelse være verdt å gløtte på chartet under. Denne viser utviklingen til MSCI Emerging Markets Stock Index sammen med MSCI World Stock Index. Divergensen i utvikling er åpenbar og det er indeksen over landene som skal «redde» oss som svikter. mxwomxef

Det siste chartet er av utviklingen i prisen på konkursbeskyttelse (CDS) av europeiske High Yield gjeld. Siden slutten av januar har prisen på denne steget 50%. Også beskyttelse mot fall i aksjekurser har den siste tiden steget i pris. xover

Kort sagt er det flere ulike sensorer, eller instrumenter om man vil, som indikerer at vi skal være aktsomme den nærmeste tiden.

Investorer som utelukkende mottar positive utsikter gjør lurt i å huske at det entydige grønne lyset idag kommer fra de samme ekspertene som lovet dem at 2001, 2008 og 2011 ville bli svært gode år.

Verdt i det minste å tenke over.

3 kommentarer to “Instrumentfeil?”

 1. Peter Warren sier:

  Det endrer ikke faktum at sentralbankene er nødt til å øke sine støttekjøp ytterligere for å forsøke å få i gang økonomien. Det er utelukkende støttekjøpene på flere hundrede milliarder dollar i måneden som holder aksjemarkedene oppe.

  For å kvantifisere, har myndigheter rundt i verden gjort 370 stimulitiltak bare det siste halvannet året.

  Når det gjelder Alcoa kan det være et tegn på at markedet responderer på lavere priser. Det sagt, er aluminiumsprisen ned 13% bare siden februar.

  /Peter

 2. MH sier:

  Kanon med Alcoa som bekrefter 7% etterspørsel, eller endrer ikkje dette noe i det store bildet?

 3. Johan sier:

  Setter stor pris på bloggen din, og jeg er helt enig med deg, i at de som vil forby Hedgefond ikke har satt seg godt nok inn i saken.

  Mvh. Johan