Lehman redux

På 1 årsdagen for konkursen i den amerikanske investeringsbanken Lehman Brothers, kan det være interessant å gjøre opp en finansiell markedsstatus.

Det som i stor grad blir oversett i markedskommentarer er det faktum at markedsnedgangen begynte et helt år tidligere. Da Lehman Brothers gikk konkurs var de fleste aksjemarkeder allerede i det som defineres som et bear market. Lehman-konkursen bidro bare til å forsterke denne ytterligere.

Historisk presedens
Dette var ikke ulikt 2001 hvor World Trade Center-anslaget var katalysatoren som utløste salgsanbefalinger verden over, til tross for at de fleste aksjemarkeder på dette tidspunktet allerede hadde vært fallende i halvannet år.

Sterk rekyl men langt igjen til toppen
1 år etter Lehman-konkursen har aksjemarkedene kommet seg opp fra det dypeste mørke og ligger nå bare rundt 9-12% lavere enn umiddelbart før Lehman gikk overende.

Det finnes imidlertid både forskjeller mellom ulike aksjemarkeder og ulike aktivaklasser. I førstnevnte kategori befinner Kina seg hvor aksjemarkedet faktisk har steget hele 52% siden Lehman. Før jubelen når taket bør man samtidig merke seg at det kinesiske aksjemarkedet fortsatt er 50% ned fra toppen.

Blant aktivaklassene kommer gull meget bra ut, til tross for at reisen har vært preget av høy volatilitet. Gullprisen har i perioden etter Lehman steget 28%. Svakest ut kommer Private Equity hvor indeksen viser at gjennomsnittsfondet er ned 39% siden Lehman og samtidig er 67% lavere enn toppen i 2007.

Internasjonale aksjer, representert ved MSCI-World Stock Index, kommer nest best ut med en nedgang på 9.5% siden Lehman, men de er fortsatt ned 34% siden toppen i 2007. Dernest kommer den internationale eiendomsindeksen som viser et fall på 17% siden Lehman. Siden toppen er denne ned 43%.

I forhold til toppnotering er gull i øyeblikket omtrent på høyde med sine historiske toppnoteringer.

div1

Hva tror man om fremtiden?
Nok om historien. Hva er så forventningene til fremtiden? Den amerikanske aksjeindeksen S&P-500 blir av de fleste ansett som en bedre ledestjerne enn MSCI-World. Denne indeksen og gullprisen ligger rundt samme kursnivå og har ”konkurrert” om å lede kursmessig det meste av året. Nedenstående søylediagram viser resultatene og forventningene til et utvalg av internasjonale investorer. Spørsmålet som ble stilt var i hvilket kursintervall de forventet at S&P-500 indeksen og gullprisen skulle ligge ved utgangen av 2009. Til informasjon var sluttkursen på S&P-500 indeksen i går på 1049,34, mens gullprisen sluttet på $1000,47.

SP 

Hvem bryr seg om flertallet?
Det er for ordens skyld verdt å merke seg at historien også viser at det kan være meget farlig å gå med flertallet i finansmarkedene. Det kan imidlertid sjelden være skadelig å være klar over hva flertallet mener.

4 kommentarer to “Lehman redux”

 1. Peter Warren sier:

  Hei Erik, Ikke uenig i det, men det ville betinget en helt annen type undersøkelse som nok færre ville ha tatt seg bryderi med å besvare. Det vi vet om de som besvarte denne var at de fleste av dem befant seg i USA eller Asia og at de i all vesentlig grad bestod av investorer med frie mandater som f.eks investeringsselskap, pensjonskasser, family offices og Prop Desker. /Peter

 2. erik røys sier:

  Syns kanskje ikke denne undersøkelsen sier så mye,Peter.Ville vært bedre å få vite grunnene folk i de forskjellige gruppene la til grunn og diskutert dem?

 3. Peter Warren sier:

  Hei Torkel! Spørreundersøkelsen var på nettet og gjort etter at det amerikanske aksjemarkedet stengte i går og frem til Europa åpnet imorges. /Peter

 4. Torkel sier:

  Når svarte utvalget av internasjonale investorer på dette spørsmålet? Var det også i går (siden du oppgir sluttkursene for S&P-500 og gull for i går)?