Arkiv for 3. september, 2010

Råvarer og renter

fredag, 3. september, 2010

Dette året har det vært få steder å gjemme seg for investorer. Unntaket er i obligasjoner og i europeisk eiendom. Sistnevnte opplevde riktignok et fall på 16% underveis, men er nå tilbake i pluss.

Fallende kurser tiltross, finansielle investorers interesse for å kjøpe råvarer er sterkt økende. Den åpne balansen i råvarekontrakter eiet av finansielle investorer har så langt i år steget med 11%. Interessen for å eie råvarer er nå den høyeste på to år. Troen på- og fortsatt sterk etterspørsel fra Kina er hovedårsaken.

Avkastningsmessig er det kaffe og bomull som ligger på topp med avkastninger på henholdsvis 29.77% og 21.45%.  På bunnen av listen finner vi naturgass og sink. Disse er ned 31.93% og 17%.

De siste par dager har ellers satt et lite støkk i obligasjonsmarkedet. Av alle ting er det lange norske renter som har ledet an i en oppadgående rekyl. Den norske 10 års swaprenten har på få dager steget 25 rentepunkter. Antagelig begynner mange å innse at både rentenivået og differansen mellom fast og flytende rente nå er på et nivå som er attraktiv for rentebinding.