Arkiv for 6. september, 2010

Spekulantene har snudd i renter

mandag, 6. september, 2010

Det er ikke bare i hvete spekulantene har fått bank og snudd sine posisjoner. Utviklingen i amerikanske statsobligasjoner har også vært smertefull, for undertegnede inkludert.

I utgangspunktet lav rente har bare blitt lavere som følge av at svartsynet har dominert en lang periode. I tillegg har etterspørselen blitt kraftig påvirket av pensjonskasser som ikke lenger kan eller vil ta risiko og banker som har kunne låne gratis i sentralbanken og plassere disse pengene i statsobligasjoner med garantert fortjeneste. Sistnevnte var penger egentlig ment for utlån til næringslivet.

For knapt en uke siden fikk vi høre: «Heller 2.5% avkastning i året på obligasjoner enn et daglig tap på 0.5% i aksjer» som en begrunnelse for fortsatt kjøp av statsobligasjoner.

Vårt håp har delvis ligget i at de økonomiske stimuliene ville virke og dels i at sentralbanken ville innse at lånene til bankene ble misbrukt og diktere en endring. Så langt har ikke dette skjedd.

Antall investorer som satset på en oppgang i renten på statsobligasjoner nådde sitt høyeste i midten av april i år, rett etter at renten nådde 4%. Siden den gang har renten falt over 1.5 prosentpoeng.

Det laveste nivået på 10 års renten var på 2.46%, registrert ved sist månedskifte. Denne nedgangen ble godt hjulpet av investorer som ikke bare ga opp håpet og «dumpet» sine renteposisjoner, men i tillegg snudde seg helt rundt og etablerte posisjoner som vil tjene penger på en ytterligere nedgang i rentene/oppgang i obligasjonskursene.

Som det ovenstående chartet viser, farer ikke markedet vanligvis pent med desperate investorer. Rekylen vi har hatt siden månedskiftet er den kraftigste markedet har sett siden påsken.

Sunt bondevett gruset Wall Street

mandag, 6. september, 2010

De tre siste ukene har ikke vært gode for hvetespekulantene. Som tidligere nevnt var det en nærmest parabolsk oppgang i det spekulative (rene finansielle investorer) innehavet av hvetekontrakter fra andre halvdel av juli.

Fra og med uken som endte 20. juli og to uker fremover steg antall kontrakter eiet av finansielle investorer med henholdsvis 114%, 209% og 184%. De tre påfølgende ukene steg innehavet med ytterligere 31%, 24% og 10% til tross for en kraftig korreksjon nedover i hveteprisen som følge av at bønder og andre kommersielle aktører benyttet de høye prisene til salg av både inneværende og fremtidig avlinger. En «kamp» mellom spekulanter og bønder hadde begynt.

Sist uke ble dette reversert. Spekulantene kastet kortene og reduserte sitt innehav med hele 30%, mens bønder og andre kommersielle har redusert sine short-posisjoner med hele 55%. Hveteprisen har siden steget med 7%. Man kan bare forestille seg skadefroheten på landsbygda.