Råvarer og renter

Dette året har det vært få steder å gjemme seg for investorer. Unntaket er i obligasjoner og i europeisk eiendom. Sistnevnte opplevde riktignok et fall på 16% underveis, men er nå tilbake i pluss.

Fallende kurser tiltross, finansielle investorers interesse for å kjøpe råvarer er sterkt økende. Den åpne balansen i råvarekontrakter eiet av finansielle investorer har så langt i år steget med 11%. Interessen for å eie råvarer er nå den høyeste på to år. Troen på- og fortsatt sterk etterspørsel fra Kina er hovedårsaken.

Avkastningsmessig er det kaffe og bomull som ligger på topp med avkastninger på henholdsvis 29.77% og 21.45%.  På bunnen av listen finner vi naturgass og sink. Disse er ned 31.93% og 17%.

De siste par dager har ellers satt et lite støkk i obligasjonsmarkedet. Av alle ting er det lange norske renter som har ledet an i en oppadgående rekyl. Den norske 10 års swaprenten har på få dager steget 25 rentepunkter. Antagelig begynner mange å innse at både rentenivået og differansen mellom fast og flytende rente nå er på et nivå som er attraktiv for rentebinding.

2 kommentarer to “Råvarer og renter”

  1. Peter Warren sier:

    Hei Erik. Jeg er neppe den beste til å spørre her i og med at jeg har ment lange internasjonale renter har vært for lave i hele år. Det sagt fikk vi tilbake en god del på fredag.

    Jeg mener å gå long lange renter / short statsobligasjoner hvis de korrigerer særlig nedover er en meget interessant og asymetrisk investering. Spesielt hvis man er av den oppfatning at planeten vil overleve økonomisk.

    Den relativt flate rentekurven er etter min vurdering også noe som støtter dette synet, Man betaler idag relativt lite for å sikre seg det jeg oppfatter å være en lav rente fremover. /Peter

  2. erik røys sier:

    Ut fra kurven her skulle man rent teknisk tro at 10-årig swap-renten ville gå videre ned.Har du noen gode grunner for hvilken vei du tror den vil gå videre på et par måneders sikt,Peter?