Fooled by emotions

Den nedenstående studien av global risikoappetitt har tidligere blitt referert til i denne bloggen. Den lages av investeringsbanken Credit Suisse. Grafen måler sentimentet (den psykologiske tilstanden) hos markedsaktørene og har ytterpunkter som «eufori» på oppsiden og «panikk» på nedsiden.

Man kan med andre ord benytte denne til å avlese hvilken mentale tilstand markedsaktørene befinner seg i. Typisk vil markedet være sårbar for å snu når indikatoren er på ekstreme nivåer av risikovillighet eller behov for trygghet.

En annen anvendelse av indikatoren er som en polygraf. Det er mer sannsynlig at prognoser som fremsettes i en nøytral fase har større objektivitet og realisme, enn prognoser som utarbeides i perioder hvor enten ekstrem grådighet eller frykt råder. Følgelig kan man tillegge prognoser større vekt hvis de er utarbeidet når indikatoren er rundt null og suksessivt mindre troverdighet jo lenger ut man kommer.

Ikke overraskende er det en høy samvariasjon mellom euforiske observasjoner på den ene siden og positive prognoser og kjøpsanbefalinger på den andre. Tilsvarende negative forventninger og salgsanbefalinger ser vi når indikatoren er nede på panikknivå.

I begynnelsen av juli ifjor hadde aksjer falt kraftig og knust de positive prognosene som ble gitt ved årets begynnelse. Credit Suisse’ Risikoappetittindikator tangerte på dette tidspunktet panikk og få ville derfor lenger vedstå seg positive utsikter. Ikke overraskende sammenfalt dette med en bunn i aksjer.

På samme måte var samtlige som avisene spurte ved inngangen til dette året overbevist om en videre kraftig oppgang i aksjer. Himmelen var jo skyfri med unntak av en katastrofal gjeldskrise i deler av Europa og økende protester og voldelige opptøyer i Midt-Østen og Nord Afrika. Valutakrig mellom Kina og USA, ytterligere gjeldsøkning samt at man nærmet seg slutten på flere år med stimulansetiltak etter finanskrisen var heller ikke noe det ble lagt vekt på.

Av grafen kan man se at overmotet brått ble redusert da Japan ble rammet av det kraftige jordskjelvet som skulle føre landet inn i en ny resesjon. Noe av denne optimismen kom imidlertid tilbake da markedet lot som dette og de øvrige negative nyhetene ikke eksisterte.

Gradvis tvil manifesterte seg imidlertid da greske statsobligasjoner med 2 års løpetid nådde en rente på 25% og renten på 10 åringen passerte 15%. Det var deretter vanskelig å ignorere tall som viste fortsatt fall i boligpriser i USA og utsatte land i Europa og umulig å overse brevet fra USAs finansminister til Kongressen om at USA ville misligholde sin gjeld dersom landet ikke fikk låne mer penger.

Mai har følgelig blitt en noe anstrengende måned for alle som benytter seg av håp som strategi. Verdens ledende aksjeindekser er idag eksempelvis under sine 50 dagers glidende gjennomsnitt.

Det som er positivt med dagens situasjon er at vi nå befinner oss rundt nøytralnivå på grafen. Dette skulle bety at prognoser og anbefalinger som gjøres i disse dager vil være mindre preget av lykkerus eller panikk og således kunne inneholde større innslag av realisme og troverdighet.

 

4 kommentarer to “Fooled by emotions”

 1. erik røys sier:

  Har sett litt på hovedindeksen og der ser vi at 30 dagers glidende snitt akkurat har krysset 100 dagers glidende snitt(Salgssignal).Dette underbygger den magefølelse mange av oss nå har om at markedet står foran en skikkelig dipp.Karstensen i Dnb går inn og ber oss kjøpe på dårlige dager i Finansavisen.Alt skal være bra bortsett fra tank og tørrbulk.Oljeprisen skal opp i 150 i løpet av noen år.Ja,kanskje en realistisk vurdering,men ikke særlig presis.Riktignok sier han at det er ingen hast med å kjøpe,der er han nok realist.Det spørs om Karstensen tilhører de meglere som nå vurderer markedet realistisk?Å snakke om at markedet skal opp i 540 nå i år som K gjør,virker temmelig uinteressant.Raskeste vei er ned på kort sikt etter mitt syn.Men hvor langt?Se der er jeg blank?

 2. Student sier:

  Hei Peter,

  Kunne du være så grei å utdype litt mer om opphavet til denne grafen? Hvordan tallfester man dette? Rent intuitivt skulle man tro en slik risiko-graf bare gjenspeiler momentum i markedet?

 3. Mr Word sier:

  Spennende innlegg og graf 🙂 Alle vet jo at markedet lider av «bipolar disorder» (manisk-depressivt) men jeg har ikke sett det kvantifisert før. Problemet nå er om denne fallende risikoapetitten signaliserer en nedtur rundt neste hjørne, eller om det er tegn på styrke at stemningen har falt fra pur eufori til under nøytral nesten uten fall på børsen.

 4. erik røys sier:

  I psykologien snakker man om erkjennende usikkerhet og konstruktiv tvil.Det må man igjennom for å komme bedre utrustet ut av krisen.Men på hvilken kurs av hovedindeksen psykologien møter virkeligheten vet ikke jeg.Nå tar katastrofe stemningen over så det er vel å tro at hovedindeksen skal noe lenger ned enn realistisk nivå?Så vidt jeg kan huske var Oslo Børs realistisk priset rundt 410,men det kjenner kanskje du bedre til?