Arkiv for 4. mars, 2011

Gratis lunch!

fredag, 4. mars, 2011

Det har lenge versert rykter i markedet om at sølvprisen er blitt manipulert av en navngitt investeringsbank. Banken skal sitte på en short-posisjon i det edle metallet som er lang større enn tilgangen til sølv.

Kritikk av myndighetenes opptreden i saken fikk Commodity Futures Trading Commisson (CFTC) på banen i slutten av fjoråret. Dette resulterte kort tid etter at det ble sendt ut en melding om at den aktuelle banken hadde dekket inn et betydelig antall sølvkontrakter.

Påstandene i den nedenstående videoen er at sølvprisen holdes nede i løpet av den amerikanske handelsdagen. Dette betyr at den kraftige oppgangen kun har funnet sted i Asia og Europa. Hvis dette fortsatt holder vann vil dette i så fall bety «gratispenger» for tradere som utnytter denne abnormaliteten.

Min sterkt kvantitativtbelastede kollega har regnet på påstanden og kommet til at man vil ha følgende avkastning over 5 år: Kjøp av sølv ETF’en SLV ved børsåpning og salg ved børsslutt samme dag ville ha medført et akumulert tap på 32%.

Solgte man derimot SLV short på åpning og kjøpte den tilbake ved børsslutt var den akumulerte avkastningen på 72%. Kjøp på børsslutt og salg på åpning neste morgen ga hele 317% i akumulert avkastning.

Den intelligente vil imidlertid kombinere disse to strategiene å selge short på åpning, dekke inn denne på børsslutt og samtidig kjøpe ytterligere samme antall SLV ETF’er. Disse selges så neste morgen, samtidig med at man går short etc. Avkastningen ville da ha blitt 389% over 5 år.

Den virkelige risikosøkende ville imidlertid latt både innsatsen og avkastningen «ligge på bordet» (slik at avkastningen ble geometrisk). Resultatet etter 5 år (fra og med 1. mai 2006 for å være nøyaktig) ville ha blitt 617%.

Det man imidlertid skal merke seg og som historien har vist, er at intet tre vokser inn i himmelen. Husk derfor Robert Heinleins ord fra novellen «The Moon is a Harsh Mistress»: «There ain’t no such thing as a free lunch».