Arkiv for 11. mars, 2011

Hva skjer?!?

fredag, 11. mars, 2011

Urolighetene i Midtøsten har spredd seg, vart i 2 måneder og utviklet seg til borgerkrig. Gjeldsproblemene og økonomien i Portugal, Irland, Hellas og Spania er blitt ytterligere forverret. Etterspørselen etter kobber – verdens viktigste industrielle metall – har avtatt og prisen har falt med 10%. Emerging markets aksjer har falt i månedsvis. Lange renter har steget markert. Mat- & oljepriser er gjennom taket. Og først nå melder nyhetene at investorer er bekymret?!?

Det er vel ikke akkurat som man er blitt truffet av et lynnedslag heller?!?