Arkiv for 24. mars, 2011

Valutaillusjonen

torsdag, 24. mars, 2011

Det er en kjennsgjerning at Oslo Børs så langt i år har hatt en utvikling som har vært det motsatte av spådommene til de profilerte prognosemakerne. Det eneste man kan si om den skråsikkerheten som ble vist ved slutten av fjoråret, er at man tydeligvis ikke hadde evne til å lære av lignende skivebom begått i slutten av 2009.

Poenget med denne bloggen er imidlertid en annen. Den senere tiden har nemlig oppgangen i det amerikanske aksjemarkedet blitt brukt som en trøsteklut og et argument for at en oppgang på Oslo Børs også snart må komme.

Dessverre er forutsetningene svært forskjellige og sett med norske øyne, er også den amerikanske aksjeoppgangen en illusjon.  

Amerikanske myndigheter har nemlig aktivt bidratt til å svekke verdien av dollaren i et forsøk på å gjøre amerikanske selskaper mer attraktive for internasjonale investorer. I Norge har, som vi vet, kronen styrket seg og dermed hatt den motsatte effekt.

Den brede amerikanske aksjeindeksen S&P-500 har så langt i år steget 3.63% målt i amerikanske dollar. Tar vi derimot bort svekkelsen av dollar og måler den i norske kroner, er  imidlertid avkastningen negativ. S&P-500 målt i NOK og inkludert utbytter er ned 0.61%. Dette er kun marginalt bedre enn Oslo Børs. (Chartet avviker litt med hensyn til tallene ettersom den viser fra og med 30. desember – siste handelsdag i 2010 for Oslo Børs).

Spørsmålet fremover blir hvilke konsekvenser det får at amerikanerne må «devaluere» sin valuta for å tiltrekke seg kapital. I likhet med trykkingen av penger synes også denne øvelsen å ha en markert avtagende effekt.