Mer fra Financial Times

Financial Times’ fokus på hvordan bankene systematisk har forsøkt å forbedre sitt omdømme gjennom å skyve oppmerksomhet og skyld over på hedgefond, har i dagens utgave fremprovosert en overraskende innrømmelse.

Investeringsbanken JPMorgan, som forøvrig var den av de store amerikanske bankene som klarte seg best gjennom finanskrisen, har overraskende fremlagt en rapport som bekrefter Financial Times’ påstander. Rapporten gir ikke bare avisen rett i sine påstander, men beskriver også hvordan hedgefondene har benyttet lærdommen av finanskrisen til å redusere sin risiko.

I rapporten innrømmer JPMorgan at banker bruker dobbelt så høy belåning i sine tradingporteføljer i forhold til hedgefond.

Videre sier rapporten at: «Mens belåningen i hedgefond har blitt redusert etter at Lehman Brothers gikk overende, er bankenes belåning idag høyere enn forut for finanskrisen».

Personlig vil jeg hevde at det er høy sannsynlighet for at myndighetenes første reaksjon på denne rapporten, både ute og her hjemme, vil være å ignorere den.

3 kommentarer to “Mer fra Financial Times”

  1. Peter Warren sier:

    De er børsnotert og føler antagelig presset på informasjon fra aksjonærer, myndigheter og presse. /Peter

  2. Are sier:

    Hvorfor publiserer JPM denne typen informasjon? Hvordan er deres belåningsgrad?

  3. erik røys sier:

    Gjelder dette også norske banker,Peter?Hva er disse merkelige skjulte båndene mellom banker og myndigheter som er immune mot kritikk?Skjønner du det?